LFS | Katalog 2015 Systémy ukládání vedení OBO Bettermann

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Pomůcka pro projektování. Systémy plastových instalačních kanálů WDK.Systémy kanálů pro ukládání vedení WDKH bez halogenů. Kanál pro ukládání vedení LD – systémy pro datová centra. Systémy kovových úložných kanálů LKM. Systémy kanálů s patkovou lištou SKL. Systém propojovacích kanálů VK, systém Dahl. Propojovací kanál VKH, systém Dahl bez halogenů. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 45 – plastové systémy. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 45 – hliníkové systémy. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 – plastové systémy. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 – systémy z ocelového plechu. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 – hliníkové systémy. Příslušenství kanálů pro vestavbu přístrojů. Systémy instalačních sloupů ISS. Vestavba přístrojů ...

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 419 z 484Poznámky redaktora
10 10 10 Žaluziový spínač elektrickým mechanickým zajištěním, jednopólový, A / 250 V~, s násuvnými svorkami.100 1. 6117 7 6117 8 kg/100 ks Hmotnost 1. 6117 7 6117 9 6117 8 kg/100 ks Hmotnost 1. €/ks Křížový spínač, modul čistě bílá černošedý hliníkový lak Typ RS-BS1 RW1 RS-BS1 SWGR1 RS-BS1 AL1 Barva výr.400 kus Bal. 10 10 LED prvek, 230 V~, 1,2 mA. Vhodný pro všechny spínače tlačítka modulární šířkou 1 (45 mm).700 kus Bal.100 kus Bal. €/ks Sériový spínač, modul čistě bílá černošedý hliníkový lak Typ KS-B RW1 KS-B SWGR1 KS-B AL1 Barva výr. 6117 4 6117 3 6117 5 kg/100 ks Hmotnost 3.419OBOLFS 06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012/cs/25/01/2013(LLExport_04065)/02/05/2013 V objednávkách uvádějte čísla výrobků Systémyinstalačníchpřístrojů čistě bílá černošedý hliníkový lak Typ WS-B RW1 WS-B SWGR1 WS-B AL1 Barva výr. výr. €/ks Prvek LED Spínací přístroje Modul 45® .800 kus Bal.600 2.600 kus Bal. €/ks Roletový spínač, modul Typ AD-90G M45 Č.800 1.600 2.900 kus Bal. 10 10 10 Křížový přepínač, A / 250 V~, násuvnými svorkami. St Ocel €/ks Adaptér pro vestavbu spínače otočeného stupňů červená zelená Typ BE-LED B1RO BE-LED B1GN Barva výr. 10 10 10 Sériový spínač, A / 250 V~, násuvnými svorkami.900 1. 1 Adaptér umožňuje montáž spínače otočeného stupňů, například instalačních sloupů s výřezem  mm nebo Rapid 45. 10 10 10 Přepínač jednopólový, A / 250 V~, násuvnými svorkami. 6258 1 kg/100 ks Hmotnost 0. 6117 5 6117 4 6117 6 kg/100 ks Hmotnost 1.700 3.900 1.800 1. €/ks Přepínač, modul čistě bílá černošedý hliníkový lak Typ SE-B RW1 SE-B SWGR1 SE-B AL1 Barva výr. 6117 0 6117 2 6117 1 kg/100 ks Hmotnost 2. Osvětlovací LED prvky jsou určeny jen pro spínače tlačítka orientačním osvětlením.700 3