LFS | Katalog 2015 Systémy ukládání vedení OBO Bettermann

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Pomůcka pro projektování. Systémy plastových instalačních kanálů WDK.Systémy kanálů pro ukládání vedení WDKH bez halogenů. Kanál pro ukládání vedení LD – systémy pro datová centra. Systémy kovových úložných kanálů LKM. Systémy kanálů s patkovou lištou SKL. Systém propojovacích kanálů VK, systém Dahl. Propojovací kanál VKH, systém Dahl bez halogenů. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 45 – plastové systémy. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 45 – hliníkové systémy. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 – plastové systémy. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 – systémy z ocelového plechu. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 – hliníkové systémy. Příslušenství kanálů pro vestavbu přístrojů. Systémy instalačních sloupů ISS. Vestavba přístrojů ...

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 29 z 484Poznámky redaktora
. 100 tomu zapo- třebí pouze jeden výstup podobě dílu typu LD 100TDO spojka typu C100100. Díky tomu není nutné ve- dení zatahovat lze snadno provádět doda- tečné instalace. klesající díly LD 100VT 220VT umožňují svislé uložení ve- dení jakémkoli myslitelném množství, ve velkých datových centrech.. Montáž vodorovného výstupu systémové velikosti 100 Na každém libovolném místě trasy kanálu je možné dodatečně realizovat boční výstupy. Ohebné trubky Boční výstup typu DO150 montuje na systémové velikosti bočnicí výšce 100 mm a slouží uchycení krátké, čtvercové ohebné trubky typu FHS50-350, dostačující pro cca 80 optických kabelů konektory. Výstup ve- dení kanálu probíhá přes boční výstupy řady LD DO. Montáž svislého výstupu systémové velikosti 50 S bočním výstupem typu DO50050 a spojkou typu C50050 možné vytvořit svislý kanálový výstup pro systémovou velikost 50. Ohebné trubky Boční výstup typu DO80 montuje sys- témové velikosti bočnicí výšce 100 a slouží uchycení kulaté ohebné trubky typu LD FH50-2, postačující pro cca optických kabe- lů konektory. Kanálové trasy možné naplnit následně je uzavřít vrchním dílem. Jedná důležité kritérium umožňující zaručit bezporuchový provoz da- tového centra. Montáž svislého výstupu systémové velikosti 50 V případě většího množství vedení vhodné pro svislé výstupy vedení použít kanálové trasy. Montáž svislého výstupu systémové velikosti 100 Boční výstupy DO.Pomůckyproprojektování–kanálprodatovácentraLD 06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012/cs/25/01/2013(LLExport_04065)/02/05/2013 29OBOLFS Poloměry ohybu Všechny komponenty systému jsou dimenzová- ny tak, aby chránily uložená citlivá vedení op- tických vláken, jsou vybaveny zaobleními a oblouky zajišťujícími dodržení předepsaných poloměrů ohybu.. vnějším průměrem 100 mm vnitřním průměrem ohebná trubka vhodná umístění cca 150 optických kabelů konektory.. . Ohebné trubky Se svisle klesajícím 90° dílem typu LD 100VT90F otevřeným koncovým dílem typu LD 100-88EA možné velkou ohebnou trubku LD FH88-2 svisle zavést skříňového roz- vaděče datové sítě. Ohebné trubky Pokud bylo nutné systému pro da- tová centra síťových skříňových rozvaděčů zavést menší množství vedení, jsou mimořádně vhodné ohebné trubky typu FH.. Pro systémovou velikost např.