LFS | Katalog 2015 Systémy ukládání vedení OBO Bettermann

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Pomůcka pro projektování. Systémy plastových instalačních kanálů WDK.Systémy kanálů pro ukládání vedení WDKH bez halogenů. Kanál pro ukládání vedení LD – systémy pro datová centra. Systémy kovových úložných kanálů LKM. Systémy kanálů s patkovou lištou SKL. Systém propojovacích kanálů VK, systém Dahl. Propojovací kanál VKH, systém Dahl bez halogenů. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 45 – plastové systémy. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 45 – hliníkové systémy. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 – plastové systémy. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 – systémy z ocelového plechu. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 – hliníkové systémy. Příslušenství kanálů pro vestavbu přístrojů. Systémy instalačních sloupů ISS. Vestavba přístrojů ...

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 319 z 484Poznámky redaktora
St Ocel €/ks Vrchní díl plochého rohu ocelového plechu pro systémový otvor 80 mm 400 45° 76,5 400 45° 76,5 čistě bílá krémová bílá světle šedá Typ GS-OT50FRW GS-OT50FCW GS-OT50FLGR Barva výr. 6279 0 6279 1 6279 2 kg/100 ks Hmotnost 47.319OBOLFS 06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012/cs/25/01/2013(LLExport_04065)/02/05/2013 V objednávkách uvádějte čísla výrobků KanálprovestavbupřístrojůRapid80 -systémyzocelovéhoplechu čistě bílá krémová bílá světle šedá Typ GS-OTFRW GS-OTFCW GS-OTFLGR Barva výr. 1 1 1 Vrchní díl plochého rohu ocelového plechu. 1 1 1 Vnitřní roh pro přímou montáž kanál pro vestavbu přístrojů GS.600 47. 1 1 1 Vnitřní roh pro přímou montáž kanál pro vestavbu přístrojů GS. St Ocel €/ks Vrchní díl plochého rohu ocelového plechu pro systémový otvor 50 mm 400 45° 45 400 45° 45 čistě bílá krémová bílá světle šedá Typ GK-IH70170RW GK-IH70170CW GK-IH70170LGR Barva výr. 1 1 1 Víko tvaru vnitřního rohu bezhalogenového PC/ABS pro změnu směru vedení trasy kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid systémů GK, GA.000 kus Bal.300 16. 1 1 1 Vrchní díl plochého rohu ocelového plechu pro systémový otvor mm.000 63.400 kus Bal.000 63. 6279 0 6279 1 6279 2 kg/100 ks Hmotnost 34.000 kus Bal. St Ocel €/ks Vnitřní roh zjednodušený, hloubka kanálu mm čistě bílá krémová bílá světle šedá Typ GS-DI90170RW GS-DI90170CW GS-DI90170LGR Barva výr.600 47.300 16. 6278 0 6278 1 6278 2 kg/100 ks Hmotnost 63.400 34. 6274 0 6274 1 6274 2 kg/100 ks Hmotnost 16. St Ocel €/ks Vnitřní roh zjednodušený, hloubka kanálu mm 168 170 90 148 168 170 90 148 Výška kanálu 170 mm, dvojitý kanál .000 71. PC/ABS Polykarbonát/Akrylnitrilbutadienstyrol Kryt vnitřního rohu, hloubka kanálu mm ±5° 7390° 145 154,5 139 ±5° 7390° 145 154,5 139 čistě bílá krémová bílá světle šedá Typ GS-DI70170RW GS-DI70170CW GS-DI70170LGR Barva výr. Tvarové díly lze variabilně nastavovat v rozsahu 85–95 stupňů použít symetrickými asymetrickými kanály.000 71. 6278 0 6278 1 6278 2 kg/100 ks Hmotnost 71.600 kus Bal.300 kus Bal.400 34