LFS | Katalog 2015 Systémy ukládání vedení OBO Bettermann

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Pomůcka pro projektování. Systémy plastových instalačních kanálů WDK.Systémy kanálů pro ukládání vedení WDKH bez halogenů. Kanál pro ukládání vedení LD – systémy pro datová centra. Systémy kovových úložných kanálů LKM. Systémy kanálů s patkovou lištou SKL. Systém propojovacích kanálů VK, systém Dahl. Propojovací kanál VKH, systém Dahl bez halogenů. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 45 – plastové systémy. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 45 – hliníkové systémy. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 – plastové systémy. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 – systémy z ocelového plechu. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 – hliníkové systémy. Příslušenství kanálů pro vestavbu přístrojů. Systémy instalačních sloupů ISS. Vestavba přístrojů ...

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 101 z 484Poznámky redaktora
Připojení přístroje spojení modulu Spojte zapojovací těleso zásuvkovým těle- sem zaklapněte je. stíněných kabelů dávejte pozor, aby byla kontaktní pří- ložka propojena stíněním. Jako montážní pomůcka slouží značka obou součástech. Připojení přístroje montáž upevňovacího rámečku Upevňovací rámeček Keystone zepředu nasaď- te modulární zásuvku zaklapněte jej. Připojení přístroje uložení kabelu Na zapojovací těleso položte kontaktní klapky a zaklapněte je. Poté pomocí přiložené kabelové pásky proveďte odlehčení tahu. Upevnění naklapnu- tím vhodné pro vodorovnou svislou montáž přístrojů.Pomůckyproprojektování–vestavbapřístrojů 06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012/cs/25/01/2013(LLExport_04065)/02/05/2013 101OBOLFS Pomůcka pro montáž modulárních zásuvek pro datovou techniku, kat. Připojení přístroje roztřídění vedení Roztřiďte jednotlivé žíly dle připojovací tabulky a zajistěte upevňovací svorkou. Doplňkové zářezové svorky od- řezávají při vytváření kontaktu přesahující kabe- ly, které třeba odstranit. Připojení přístroje odlehčení tahu Vložte kabel zapojovacího tělesa zasuňte jej úchytu. Připojení přístroje naklapnutí stínicího pouzdra Stínicí pouzdro modulární zásuvku na- sazuje naklapává zezadu. Vestavba přístroje systémovém prostředí Nosič datové techniky jednoduše zaklapněte do systémového prostředí. 6A Připojení přístroje příprava kabelu Odstraňte vnější plášť kabelu datové techniky a případně stínění délce mm. Stínicí pouzdro se používá jen stíněných modulárních zásuvek. . Vestavba přístroje nosiče datové techniky Hotovou modulární zásuvku datové techniky ze- zadu vložte zaklapněte nosiče datové techniky typu C