LFS | Katalog 2015 Systémy ukládání vedení OBO Bettermann

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Pomůcka pro projektování. Systémy plastových instalačních kanálů WDK.Systémy kanálů pro ukládání vedení WDKH bez halogenů. Kanál pro ukládání vedení LD – systémy pro datová centra. Systémy kovových úložných kanálů LKM. Systémy kanálů s patkovou lištou SKL. Systém propojovacích kanálů VK, systém Dahl. Propojovací kanál VKH, systém Dahl bez halogenů. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 45 – plastové systémy. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 45 – hliníkové systémy. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 – plastové systémy. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 – systémy z ocelového plechu. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 – hliníkové systémy. Příslušenství kanálů pro vestavbu přístrojů. Systémy instalačních sloupů ISS. Vestavba přístrojů ...

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 311 z 484Poznámky redaktora
6277 0 6277 1 6277 2 kg/100 ks Hmotnost 152.000 152.000 kus Bal.500 10.000 kus Bal. Plochý roh stoupající, vhodný pro přímou montáž stěnu.500 kus Bal.000 167.600 21.500 kus Bal. PVC Polyvinylchlorid €/ks Vrchní díl vnějšího rohu plastu, hladký 76,50 200 20076,50 200 200 čistě bílá krémová bílá světle šedá Typ GK-OTKARW GK-OTKACW GK-OTKALGR Barva výr. 6274 0 6274 1 6274 2 kg/100 ks Hmotnost 21. 6277 0 6277 1 6277 2 kg/100 ks Hmotnost 167. PC/ABS Polykarbonát/Akrylnitrilbutadienstyrol Kryt plochého rohu, hloubka kanálu mm73212,5 178 73212,5 178 čistě bílá krémová bílá světle šedá Typ GS-AFS70170RW GS-AFS70170CW GS-AFS70170LGR Barva výr.500 10. 2 2 2 Vrchní díl vnějšího rohu PVC, drážkovaný povrch. 6274 0 6274 1 6274 2 kg/100 ks Hmotnost 9. PVC Polyvinylchlorid €/ks Vrchní díl vnějšího rohu plastu, drážkovaný 76,50 200 20076,50 200 200 čistě bílá 2,000 krémová bílá 2,000 světle šedá 2,000 Typ GK-FH70170RW GK-FH70170CW GK-FH70170LGR Barva Délka mm Č.000 152. Krycí tvarový díl podobě plochého rohu lze použít symetrickými i asymetrickými typy kanálů. 6274 0 6274 1 6274 2 kg/100 ks Hmotnost 10. 1 1 1 Pohledové plochy tvarových dílů jsou potaženy fólií.600 21. 1 1 1 Pohledové plochy tvarových dílů jsou potaženy fólií. St Ocel €/ks Plochý roh stoupající, hloubka kanálu mm čistě bílá krémová bílá světle šedá Typ GS-AFS90170RW GS-AFS90170CW GS-AFS90170LGR Barva výr. 1 1 1 Krycí tvarový díl podobě plochého rohu bezhalogenového PC/ABS snadnému zhotovení stoupající klesající změny směru vedení trasy 90° kanály pro vestavbu přístrojů řady Rapid GK, GA.311OBOLFS 06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012/cs/25/01/2013(LLExport_04065)/02/05/2013 V objednávkách uvádějte čísla výrobků KanálprovestavbupřístrojůRapid80 -systémyzocelovéhoplechu čistě bílá krémová bílá světle šedá Typ GK-OTGARW GK-OTGACW GK-OTGALGR Barva výr.600 kus Bal. výr.500 9. Plochý roh stoupající, vhodný pro přímou montáž stěnu. 2 2 2 Vrchní díl vnějšího rohu PVC, hladký povrch.000 167.500 9. St Ocel €/ks Plochý roh stoupající, hloubka kanálu mm Výška kanálu 170 mm, asymetrický