LFS | Katalog 2015 Systémy ukládání vedení OBO Bettermann

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Pomůcka pro projektování. Systémy plastových instalačních kanálů WDK.Systémy kanálů pro ukládání vedení WDKH bez halogenů. Kanál pro ukládání vedení LD – systémy pro datová centra. Systémy kovových úložných kanálů LKM. Systémy kanálů s patkovou lištou SKL. Systém propojovacích kanálů VK, systém Dahl. Propojovací kanál VKH, systém Dahl bez halogenů. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 45 – plastové systémy. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 45 – hliníkové systémy. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 – plastové systémy. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 – systémy z ocelového plechu. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 – hliníkové systémy. Příslušenství kanálů pro vestavbu přístrojů. Systémy instalačních sloupů ISS. Vestavba přístrojů ...

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 309 z 484Poznámky redaktora
500 27.309OBOLFS 06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012/cs/25/01/2013(LLExport_04065)/02/05/2013 V objednávkách uvádějte čísla výrobků KanálprovestavbupřístrojůRapid80 -systémyzocelovéhoplechu ocelově šedá Typ 71GD7 Barva výr. výr.000 65. 16 16 16 Vrchní díl kanálu hladký, uzavření kanálů pro vestavbu přístrojů systémovým otvorem 76,5 mm.120 kus Bal. PA Polyamid €/ks Odlehčení tahu čistě bílá 2,000 krémová bílá 2,000 světle šedá 2,000 Typ GS-OTRW GS-OTCW GS-OTLGR Barva Délka mm Č. €/ks Zaklapávací spona čistě bílá 2,000 krémová bílá 2,000 světle šedá 2,000 Typ GK-OTGRW GK-OTGCW GK-OTGLGR Barva Délka mm Č. 6288 0 kg/100 ks Hmotnost 0.. 6288 1 kg/100 ks Hmotnost 11. 50 Svěrná oblast kabelů mm Odlehčení tahu zaklapávacími sponami, vhodné pro přístrojové krabice 7GD. St Ocel €/m Vrchní díl kanálu ocelového plechu, systémový otvor mm 76,5 12 76,5 12 Typ RKV3V Č. 6279 0 6279 1 6279 2 kg/100 m Hmotnost 65..000 m Bal. 6288 0 kg/100 ks Hmotnost 0. 2 2 2 Vrchní díl ocelového plechu uzavření kanálů pro vestavbu přístrojů GS. L<1000 mm: ks L=1000 2000 mm: ks L>2000 mm: ks Zaklapávací spona pro mechanické elektrické spojení vrchních spodních dílů kanálu. výr. 6278 0 6278 1 6278 2 kg/100 m Hmotnost 27.500 m Bal.000 kus Bal.. PVC Polyvinylchlorid €/m Vrchní díl kanálu plastu, hladký, systémový otvor mm 76,576,5 čistě bílá 2,000 krémová bílá 2,000 světle šedá 2,000 Typ GK-OTKRW GK-OTKCW GK-OTKLGR Barva Délka mm Č. 16 16 16 Vrchní díl kanálu drážkovaný, uzavření kanálů pro vestavbu přístrojů systémovým otvorem 76,5 mm. 71GD. Vhodná pro vrchní díly systémů Rapid 45, Rapid ISS.650 kus Bal.000 65. výr.000 27. 6278 0 6278 1 6278 2 kg/100 m Hmotnost 27. 2 Čelně zajišťovaná přístrojová krabice pro standardní systémy spínačů, určená vestavbě dvou jednotlivých instalačních přístrojů nebo jedné vícenásobné zásuvky ochranným kontaktem.000 27. výr. PVC Polyvinylchlorid €/m Vrchní díl kanálu plastu, rýhovaný, systémový otvor mm Výška kanálu 170 mm, asymetrický .500 27. PA Polyamid €/ks Přístrojová krabice, dvojitá Typ 7ZE Č..000 m Bal. výr. . 20 U krycích přířezů třeba zohlednit následující minimální počty