LFS | Katalog 2015 Systémy ukládání vedení OBO Bettermann

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Pomůcka pro projektování. Systémy plastových instalačních kanálů WDK.Systémy kanálů pro ukládání vedení WDKH bez halogenů. Kanál pro ukládání vedení LD – systémy pro datová centra. Systémy kovových úložných kanálů LKM. Systémy kanálů s patkovou lištou SKL. Systém propojovacích kanálů VK, systém Dahl. Propojovací kanál VKH, systém Dahl bez halogenů. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 45 – plastové systémy. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 45 – hliníkové systémy. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 – plastové systémy. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 – systémy z ocelového plechu. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 – hliníkové systémy. Příslušenství kanálů pro vestavbu přístrojů. Systémy instalačních sloupů ISS. Vestavba přístrojů ...

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 94 z 484Poznámky redaktora
účelem vizuálního oddělení proudových okruhů jsou všechny připojovací adaptéry propojovací vedení k dispozici černé nebo bílé barvě. Propojovací adaptéry Další novou funkcí propojení zá- suvek pomocí konektoru pro sys- tém Modul 45connect. Přesně takové chvíli přichází vhod nový zásuvkový systém Mo- dul 45connect firmy OBO Better- mann, nabízející nové, progresivní možnosti oblasti rychlosti, spolehlivosti flexibility. Zároveň zachovávají osvědčené přednosti výrobků ze systému Modul 45. Zásuvné pří- pojky nových zásuvek jsou umístě- ny čelní straně, díky čemuž jsou obzvláště vhodné pro použití v kanálech pro vestavbu přístrojů ne- bo instalačních sloupech. Připojovací adaptéry Všechny připojovací adaptéry pro systém Modul 45connect jsou vy- baveny osvědčeným zásuvným systémem GST18i nabízejí prostřednictvím adaptérů zástrč- kových zdířkových dílů  zná- mých prodlužovacích vedení VL standardizovanou možnost připo- jení rozvodu napájení elek- trickým proudem.Pomůckyproprojektování–vestavbapřístrojů 94 OBO LFS 06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012/cs/25/01/2013(LLExport_04065)/02/05/2013 Co Modul 45connect® ? Blesková montáž Čas jsou peníze! Toto tvrzení nabývá stále větší důležitosti. Při rozhodování použití nebo nepou- žití určitého výrobku doba in- stalace montáže stále důležitější. Nová koncepce zásuvek Zásuvky Modul 45connect nabízejí jednodušší instalaci optima- lizovanou sníženou náročnost montáže. . Pro použití různých státech jsou k dispozici zásuvky ochranným kontaktem zásuvky zemnicím kolíkem dvojitém trojitém provedení, pootočené stup- ňů. Kromě běžného pevného zapojení vedení do průřezu 2,5 mm² umožňuje nové uspořádání zásuvných přípo- jek také snadné připojení připo- jovacích propojovacích adaptérů. Bez dalšího náročného zapojování tak lze vy- tvářet kombinace vícenásobných zásuvek (až šestinásobné)