LFS | Katalog 2015 Systémy ukládání vedení OBO Bettermann

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Pomůcka pro projektování. Systémy plastových instalačních kanálů WDK.Systémy kanálů pro ukládání vedení WDKH bez halogenů. Kanál pro ukládání vedení LD – systémy pro datová centra. Systémy kovových úložných kanálů LKM. Systémy kanálů s patkovou lištou SKL. Systém propojovacích kanálů VK, systém Dahl. Propojovací kanál VKH, systém Dahl bez halogenů. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 45 – plastové systémy. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 45 – hliníkové systémy. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 – plastové systémy. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 – systémy z ocelového plechu. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 – hliníkové systémy. Příslušenství kanálů pro vestavbu přístrojů. Systémy instalačních sloupů ISS. Vestavba přístrojů ...

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 78 z 484Poznámky redaktora
hladké přední straně nachází systé- mový otvor 45  montáži in- stalačních přístrojů Modul 45. Instalační sloupy ISS110100 a 140100 Instalační sloupy této rodiny se- stávají štíhlé trubky jedno- stranné oboustranné oblasti pro instalaci přístrojů, která nachází ve spodní části.Pomůckyproprojektování–instalačnísloupyISS 78 OBO LFS 06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012/cs/25/01/2013(LLExport_04065)/02/05/2013 Instalační sloupy podlaha-strop upevňované upnutím nebo podstav- cem Instalační sloupy uvedené této dvoustránce jsou dispozici se dvěma možnostmi upevnění: po- mocí upínacího zařízení, nebo po- mocí podstavce. Instalační sloup ISSDM45 Vzhledem odpovídá sloupu ISSRM45, však vybaven obou- stranně osaditelným profilem, který mu při instalaci dodává ještě větší flexibilitu. Použití typu ISSRM45 ISSDM45 ISS110100 . Instalační sloup ISSRM45 Extrémně štíhlý, kulatý hliníkový profil dodává sloupku, jenž k dispozici čistě bílé barvě elo- xovaném provedení, mimořádně elegantní vzezření