LFS | Katalog 2015 Systémy ukládání vedení OBO Bettermann

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Pomůcka pro projektování. Systémy plastových instalačních kanálů WDK.Systémy kanálů pro ukládání vedení WDKH bez halogenů. Kanál pro ukládání vedení LD – systémy pro datová centra. Systémy kovových úložných kanálů LKM. Systémy kanálů s patkovou lištou SKL. Systém propojovacích kanálů VK, systém Dahl. Propojovací kanál VKH, systém Dahl bez halogenů. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 45 – plastové systémy. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 45 – hliníkové systémy. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 – plastové systémy. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 – systémy z ocelového plechu. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 – hliníkové systémy. Příslušenství kanálů pro vestavbu přístrojů. Systémy instalačních sloupů ISS. Vestavba přístrojů ...

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 71 z 484Poznámky redaktora
Montáž stabilizačního profilu K montáži kanálů pro vestavbu přístrojů GEK s výškou 213 třeba stabilizační profil.. Montáž kanálu pro vestavbu přístrojů na nástěnnou konzolu Kanál pro vestavbu přístrojů GEK montuje na nástěnnou konzolu upevňuje upev- ňovacími šrouby M5. jsou nutné pro uzavřená obložení konvektorů. Ten se zaklapává stávajících konzol, pouze na čelní straně. Obložení konvekčními mřížkami Obložení konvektoru lze pomocí konvekčních mřížek zřídit také nepřerušeném provedení. Obložení konvektoru, dole uzavřené Chcete-li nadále zajistit oběh vzduchu v místnosti, měli byste připojení podlaze provést pomocí konvekčních mřížek. . Montáž nástěnné konzoly Vyvrtají otvory pro upevnění nástěnných konzol nástěnné konzoly pomocí šroubů a hmoždinek připevní stěnu. Volný prostor mezi lamelami podporuje cirkula- ci zajišťuje atraktivní vzhled. Montáž spojovacího profilu Montážní spojovací profily typu 6VG3/.. Montáž spojovacího profilu Ve spojení vertikálně uspořádanými kon- vekčními mřížkami nebo obložením konvektorů se příslušné montážní spojovací profily na čelní straně naklapávají upevňovacích konzol. Tím zároveň vytvoří vo- divé propojení kanálu nástěnné konzoly. Montáž nástěnné konzoly Postupně vyrovná výška hloubka ná- stěnných konzol konzoly zaaretují. jsou potřebné montáži profilů konvekční mřížkou, profily typu 6VV3/.06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012/cs/25/01/2013(LLExport_04065)/02/05/2013 71OBOLFS Pomůcka pro montáž příslušenství kanálu pro vestavbu přístrojů Rapid 80 Obložení konvektoru, dole otevřené Obložení konvektorů často projektuje tak, aby nedotýkalo podlahy, což zjednodušuje čištění místnosti