LFS | Katalog 2015 Systémy ukládání vedení OBO Bettermann

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Pomůcka pro projektování. Systémy plastových instalačních kanálů WDK.Systémy kanálů pro ukládání vedení WDKH bez halogenů. Kanál pro ukládání vedení LD – systémy pro datová centra. Systémy kovových úložných kanálů LKM. Systémy kanálů s patkovou lištou SKL. Systém propojovacích kanálů VK, systém Dahl. Propojovací kanál VKH, systém Dahl bez halogenů. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 45 – plastové systémy. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 45 – hliníkové systémy. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 – plastové systémy. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 – systémy z ocelového plechu. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 – hliníkové systémy. Příslušenství kanálů pro vestavbu přístrojů. Systémy instalačních sloupů ISS. Vestavba přístrojů ...

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 59 z 484Poznámky redaktora
Přednosti jsou nasnadě V kanálech pro vestavbu přístrojů je uloženo méně vedení díky většímu průřezu jističe ve- dení disponují zásuvky vyšší prou- dovou zatížitelností. vhodných místech se zhotoví odbočky proudových okruhů, zmenší průřez kabelů a provede decentralizované jištění pomocí jističů vedení. Vestavná jednotka kanálu IKR vhodná pro všechny kanály vestavbě pří- strojů systémovým otvorem 76,5 mm. . vestavných jednotkách kanálu IKR vše, co nutné decentrálnímu jištění, umístěno jednom společném pouzdře.Pomůckyproprojektování–kanálprovestavbupřístrojůRapid80 06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012/cs/25/01/2013(LLExport_04065)/02/05/2013 59OBOLFS Decentralizované jištění Decentrální jištění kanálové ve- stavné jednotce IKR Při decentralizovaném jištění ja- ko napájecí vedení rozvaděče do IKR vede jediné vedení velkým průřezem. IKR ke spotřebičům pokračuje již s menším průřezem