LFS | Katalog 2015 Systémy ukládání vedení OBO Bettermann

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Pomůcka pro projektování. Systémy plastových instalačních kanálů WDK.Systémy kanálů pro ukládání vedení WDKH bez halogenů. Kanál pro ukládání vedení LD – systémy pro datová centra. Systémy kovových úložných kanálů LKM. Systémy kanálů s patkovou lištou SKL. Systém propojovacích kanálů VK, systém Dahl. Propojovací kanál VKH, systém Dahl bez halogenů. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 45 – plastové systémy. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 45 – hliníkové systémy. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 – plastové systémy. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 – systémy z ocelového plechu. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 – hliníkové systémy. Příslušenství kanálů pro vestavbu přístrojů. Systémy instalačních sloupů ISS. Vestavba přístrojů ...

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 431 z 484Poznámky redaktora
400 5.200 kus Bal.400 2.400 kus Bal. 6104 2 6104 5 6104 8 kg/100 ks Hmotnost 2. 6104 6 6104 9 6104 2 kg/100 ks Hmotnost 2. 1 1 1 Multimediální nosič zásuvkou VGA, šikmý vývod kabelu, popisovým polem, krátký připojovací kabel VGA (HD15) provedení zdířka-zdířka.600 2. 6104 0 6104 3 6104 6 kg/100 ks Hmotnost 2.431OBOLFS 06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012/cs/25/01/2013(LLExport_04065)/02/05/2013 V objednávkách uvádějte čísla výrobků Systémyinstalačníchpřístrojů čistě bílá černošedý hliníkový lak Typ MTG-VGA RW1 MTG-VGA SWGR1 MTG-VGA AL1 Barva výr. 1 1 1 Multimediální nosič zásuvkou D-Sub9, rovný vývod kabelu, popisovým polem, konektor D- Sub9 (RS-232) šroubovým připojením.600 2.400 5. Nosná deska upevňovaná naklapnutím, vhodná pro vodorovnou svislou montáž systémového prostředí. 6104 0 6104 3 6104 6 kg/100 ks Hmotnost 5. Nosná deska upevňovaná naklapnutím, vhodná pro vodorovnou svislou montáž systémového prostředí.400 2. PC Polykarbonát Přípojka VGA, modul, rovný vývod, šroubovým připojením 945945 čistě bílá černošedý hliníkový lak Typ MTS-VGA RW1 MTS-VGA SWGR1 MTS-VGA AL1 Barva výr. 1 1 1 Multimediální nosič zásuvkou VGA, rovný vývod kabelu, popisovým polem, krátký připojovací kabel VGA (HD15) provedení zdířka-zdířka.400 2. PC Polykarbonát Přípojka D-Sub9, modul, rovný vývod, šroubovým připojením 459459 čistě bílá černošedý hliníkový lak Typ MTS-DB9 RW1 MTS-DB9 SWGR1 MTS-DB9 AL1 Barva výr.600 2.600 kus Bal.200 5. Nosič upevňovaný naklapnutím, vhodný pro vodorovnou svislou montáž systémového prostředí. PC Polykarbonát Přípojka VGA, modul, šikmý vývod, připojovacím kabelem26 945 26 945 čistě bílá černošedý hliníkový lak Typ MTG-DB9 RW1 MTG-DB9 SWGR1 MTG-DB9 AL1 Barva výr.600 2. 6104 4 6104 7 6104 0 kg/100 ks Hmotnost 2. Nosič upevňovaný naklapnutím, vhodný pro vodorovnou svislou montáž systémového prostředí.400 2. 6104 8 6104 1 6104 4 kg/100 ks Hmotnost 5.200 5. PC Polykarbonát Přípojka D-Sub9, modul, šikmý vývod, šroubovým připojením 45 26 945 26 9 Řešení pro připojení multimédií Modul 45® . PC Polykarbonát Přípojka VGA, modul, šikmý vývod, šroubovým připojením26 945 26 945 čistě bílá černošedý hliníkový lak Typ MTG-VGA RW1 MTG-VGA SWGR1 MTG-VGA AL1 Barva výr.600 kus Bal. PC Polykarbonát Přípojka VGA, modul, rovný vývod, připojovacím kabelem 945945 čistě bílá černošedý hliníkový lak Typ MTS-VGA RW1 MTS-VGA SWGR1 MTS-VGA AL1 Barva výr. 1 1 1 Multimediální nosič zásuvkou VGA, rovný vývod kabelu, popisovým polem, konektor VGA (HD15) šroubovým připojením. Nosná deska upevňovaná naklapnutím, vhodná pro vodorovnou svislou montáž systémového prostředí. 1 1 1 Multimediální nosič zásuvkou D-Sub9, šikmý vývod kabelu, popisovým polem, konektor D- Sub9 (RS-232) šroubovým připojením.400 kus Bal. Nosná deska upevňovaná naklapnutím, vhodná pro vodorovnou svislou montáž systémového prostředí.400 kus Bal. 1 1 1 Multimediální nosič zásuvkou VGA, šikmý vývod kabelu, popisovým polem, konektor VGA (HD15) šroubovým připojením