LFS | Katalog 2015 Systémy ukládání vedení OBO Bettermann

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Pomůcka pro projektování. Systémy plastových instalačních kanálů WDK.Systémy kanálů pro ukládání vedení WDKH bez halogenů. Kanál pro ukládání vedení LD – systémy pro datová centra. Systémy kovových úložných kanálů LKM. Systémy kanálů s patkovou lištou SKL. Systém propojovacích kanálů VK, systém Dahl. Propojovací kanál VKH, systém Dahl bez halogenů. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 45 – plastové systémy. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 45 – hliníkové systémy. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 – plastové systémy. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 – systémy z ocelového plechu. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 – hliníkové systémy. Příslušenství kanálů pro vestavbu přístrojů. Systémy instalačních sloupů ISS. Vestavba přístrojů ...

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 43 z 484Poznámky redaktora
množství náplně (100 kanálu závislosti na typu kanálu Kanál VK, typ LK4 LK4/N Typ vodiče 0,75 mm², d 2,8 mm Typ vodiče 1,00 mm², d 2,9 mm Typ vodiče 1,5 mm², d 3,2 mm 15015 14 30015 28 30025 45 40025 61 40040 126 118 97 40060 194 181 149 40080 261 244 200 40100 329 307 252 60015 57 60025 122 113 93 60040 195 182 150 60060 296 276 227 60080 397 370 304 60100 499 466 382 60120 600 560 460 80025 164 153 126 80040 263 245 202 80060 398 371 305 80080 533 497 408 80100 669 624 512 80120 804 750 616 Max. Důležité: Údaje tabulce představují pouze teoreticky vypočtené hodnoty! V tabulkách nezbytné zohlednit následující faktory: • Přívody vývody vedení • Vedení uložená jinak než rovně • Shluky vedení, koncentrace na bodech křížení • Teploty očekávané skří- ňovém rozvaděči Za instalaci souladu předpisy odpovídá pracovník provádějící in- stalaci.Pomůckyproprojektování–propojovacíkanálVK 06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012/cs/25/01/2013(LLExport_04065)/02/05/2013 43OBOLFS Objem náplně propojovacího kanálu VK Stanovení vhodné velikosti kaná- lu Pro výběr správné velikosti kanálu je rozhodující počet vedení, jejich typ průřez. Abychom vám usnadnili výběr, uvádíme násle- dujících tabulkách maximální obje- my náplně kanálů pro běžné typy kabelů. Při projektování doporu- čujeme pracovat maximálním či- nitelem plnění výši %. množství náplně (100 kanálu závislosti na typu kanálu Kanál VK, typ LKV LKV/N Typ vodiče 0,75 mm², d 2,8 mm Typ vodiče 1,00 mm², d 2,9 mm Typ vodiče 1,5 mm², d 3,2 mm 25025 28 37025 45 37037 72 50025 61 50037 129 120 99 50050 178 166 136 50075 273 255 209 75025 123 114 94 75037 192 179 147 75050 267 249 204 75075 417 388 318 75100 560 522 428 75125 596 556 456 10037 258 240 198 10050 356 332 272 10075 560 522 428 100100 712 664 544 . Max