LFS | Katalog 2015 Systémy ukládání vedení OBO Bettermann

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Pomůcka pro projektování. Systémy plastových instalačních kanálů WDK.Systémy kanálů pro ukládání vedení WDKH bez halogenů. Kanál pro ukládání vedení LD – systémy pro datová centra. Systémy kovových úložných kanálů LKM. Systémy kanálů s patkovou lištou SKL. Systém propojovacích kanálů VK, systém Dahl. Propojovací kanál VKH, systém Dahl bez halogenů. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 45 – plastové systémy. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 45 – hliníkové systémy. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 – plastové systémy. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 – systémy z ocelového plechu. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 – hliníkové systémy. Příslušenství kanálů pro vestavbu přístrojů. Systémy instalačních sloupů ISS. Vestavba přístrojů ...

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 411 z 484Poznámky redaktora
6117 1 6117 3 6117 5 6117 7 6117 8 6117 9 kg/100 ks Hmotnost 7.500 kus Bal. 4 4 4 4 4 4 Zásuvka zemnicím kolíkem násobná 33°, clonkou, násuvnými svorkami, dvoupólová, 16 A / 250 V~, spojovacími svorkami dle IEC 60884-1. 6117 2 6117 4 6117 6 6117 8 6117 9 6117 0 kg/100 ks Hmotnost 10. Zásuvka ochranným kolíkem, clonkou PC Polykarbonát €/ks Zásuvka 0°, zemnicím kolíkem, kódované provedení, trojitá červená Typ SKS-FC3 SRO1 Barva výr. 10 Násuvné svorky, 2-pólová, A / 250 připojovací svorky podle VDE 0620. 6106 7 kg/100 ks Hmotnost 3. Zásuvka ochranným kolíkem, clonkou PC Polykarbonát €/ks Zásuvka 0°, zemnicím kolíkem, kódované provedení, dvojitá červená Typ SKS-FC0 SRO3 Barva výr.500 7.500 7.300 kus Bal. PC Polykarbonát €/ks Zásuvka 33°, zemnicím kolíkem, trojitá červená Typ SKS-FC0 SRO1 Barva výr.500 7. PC Polykarbonát €/ks Zásuvka 33°, zemnicím kolíkem, dvojitá čistě bílá oranžová mátově zelená červená černošedý hliníkový lak Typ SKS-F3 RW3 SKS-F3 ROR3 SKS-F3 MZGN3 SKS-F3 SRO3 SKS-F3 SWGR3 SKS-F3 AL3 Barva výr.800 kus Bal.800 kus Bal. Zásuvka zemnicím kolíkem násobná 33° kódovaném provedení, clonkou, násuvnými svorkami, dvoupólová, A / 250 V~, spojovacími svorkami dle IEC 60884-1. 4 Násuvné svorky, 2-pólová, A / 250 připojovací svorky podle VDE 0620. 6106 7 kg/100 ks Hmotnost 3.500 7.500 kus Bal. Zásuvka ochranným kolíkem, clonkou PC Polykarbonát €/ks Zásuvka 0°, zemnicím kolíkem, kódované provedení, jednoduchá červená Typ SKS-FC0 SRO2 Barva výr. 20 Upozornění: Kódovací kolík není součástí dodávky. 20 Násuvné svorky, 2-pólová, A / 250 připojovací svorky podle VDE 0620.300 10.300 10. Zásuvku lze použít jen spojení kódovacím kolíkem typu CST-SKS.300 10.300 10. 6106 7 kg/100 ks Hmotnost 10. 6106 7 kg/100 ks Hmotnost 7. PC Polykarbonát €/ks Zásuvka 33°, zemnicím kolíkem, kódované provedení, jednoduchá Zásuvky Modul 45® .500 7.300 kus Bal. 10 10 10 10 10 10 Zásuvka zemnicím kolíkem násobná 33°, clonkou, násuvnými svorkami, dvoupólová, 16 A / 250 V~, spojovacími svorkami dle IEC 60884-1.300 10.411OBOLFS 06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012/cs/25/01/2013(LLExport_04065)/02/05/2013 V objednávkách uvádějte čísla výrobků Systémyinstalačníchpřístrojů čistě bílá oranžová mátově zelená červená černošedý hliníkový lak Typ SKS-F3 RW2 SKS-F3 ROR2 SKS-F3 MZGN2 SKS-F3 SRO2 SKS-F3 SWGR2 SKS-F3 AL2 Barva výr