LFS | Katalog 2015 Systémy ukládání vedení OBO Bettermann

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Pomůcka pro projektování. Systémy plastových instalačních kanálů WDK.Systémy kanálů pro ukládání vedení WDKH bez halogenů. Kanál pro ukládání vedení LD – systémy pro datová centra. Systémy kovových úložných kanálů LKM. Systémy kanálů s patkovou lištou SKL. Systém propojovacích kanálů VK, systém Dahl. Propojovací kanál VKH, systém Dahl bez halogenů. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 45 – plastové systémy. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 45 – hliníkové systémy. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 – plastové systémy. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 – systémy z ocelového plechu. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 – hliníkové systémy. Příslušenství kanálů pro vestavbu přístrojů. Systémy instalačních sloupů ISS. Vestavba přístrojů ...

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 371 z 484Poznámky redaktora
PC/ABS Polykarbonát/Akrylnitrilbutadienstyrol Kryt vnějšího rohu Rapid 70110 119 149 139 73 130,5 119 149 139 73 130,5 čistě bílá 2,000 krémová bílá 2,000 světle šedá 2,000 hliníkový lak 2,000 Typ GK-AH70130RW GK-AH70130CW GK-AH70130LGR GK-AH70130AL Barva Délka mm Č. St Ocel €/ks Podlahová konzola čistě bílá 2,000 krémová bílá 2,000 světle šedá 2,000 čistě bílá 3,000 krémová bílá 3,000 světle šedá 3,000 — eloxováno 3,000 — eloxováno 2,000 Typ KG2RW KG2CW KG2LGR KG2RW KG2CW KG2LGR KG2EL KG2EL Barva Povrch Délka mm Č.. Tvarové díly lze variabilně nastavovat v rozsahu 80–100 stupňů použít symetrickými asymetrickými kanály. 1 Obložení konvektoru uzavřenému vertikálnímu zakrytí konvektorových topných těles. Profily konvekční mřížkou jsou vhodné pro horizontální vertikální montáž.900 21. výr.100 16.100 23.000 15. 100 Spojovací kolík pro spojení profilů konvekčních mřížek. 6274 0 6274 1 6274 2 6274 4 kg/100 ks Hmotnost 15. Toto provedení nutné tehdy, jestliže uzavřené obložení konvektorů doplnit vertikálními mřížovými profily sloužícími jako spodní zakončení podlahy. Podlahová konzola vhodná uchycení profilové spojky PVV/N2.100 23. 1 Podlahová konzola jako spodní zakončení obložení konvektorů. 6287 0 kg/100 ks Hmotnost 15. Alu hliník eloxováno €/m Profil konvekční mřížkou — Typ 8VS4 Barva výr. 40 40 40 60 60 60 60 40 Konvekční mřížka šikmá pro vzhledově odpovídající uzavření mezer mezi kanálem pro vestavbu přístrojů stěnou.371OBOLFS 06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012/cs/25/01/2013(LLExport_04065)/02/05/2013 V objednávkách uvádějte čísla výrobků Příslušenstvíkanálůprovestavbupřístrojů čistě bílá Typ KVV Barva výr. Aby bylo možné dosáhnout optimálního vzhledu, které souladu celkovým uspořádáním místnosti, a splnit toho vyplývající rozmanité požadavky daného způsobu použití, žádáme vás, abyste na nás obrátili průběhu projektování objednávání obložení konvektorů. výr. kg/100 ks Hmotnost 0.100 21.100 16..000 kus Bal.740 kus Bal. 1 1 1 1 Víko tvaru vnějšího rohu bezhalogenového PC/ABS pro změnu směru vedení trasy kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid systémů GK, GA. 6274 0 6274 1 6274 2 6274 4 kg/100 ks Hmotnost 16. 6287 0 6287 1 6287 2 6287 0 6287 1 6287 2 6287 3 6287 3 kg/100 m Hmotnost 23. PC/ABS Polykarbonát/Akrylnitrilbutadienstyrol Kryt vnějšího rohu Rapid 70130 149 139139 130,5 73 149 139139 130,5 73 Příslušenství kanálů pro vestavbu přístrojů . výr. €/ks Spojovací kolík4 404 40 čistě bílá 2,000 krémová bílá 2,000 světle šedá 2,000 hliníkový lak 2,000 Typ GK-AH70110RW GK-AH70110CW GK-AH70110LGR GK-AH70110AL Barva Délka mm Č.100 kus Bal. 1 1 1 1 Víko tvaru vnějšího rohu bezhalogenového PC/ABS pro změnu směru vedení trasy kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid systémů GK, GA. 6287 0 kg/100 ks Hmotnost 0.100 23.000 15. pět mřížových profilů.100 16.100 23. St Ocel Konvektorové obložení — Typ BVB125 Barva výr. Tvarové díly lze variabilně nastavovat v rozsahu 80–100 stupňů použít symetrickými asymetrickými kanály.000 15.000 kus Bal.100 23.900 m Bal.500 kus Bal