LFS | Katalog 2015 Systémy ukládání vedení OBO Bettermann

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Pomůcka pro projektování. Systémy plastových instalačních kanálů WDK.Systémy kanálů pro ukládání vedení WDKH bez halogenů. Kanál pro ukládání vedení LD – systémy pro datová centra. Systémy kovových úložných kanálů LKM. Systémy kanálů s patkovou lištou SKL. Systém propojovacích kanálů VK, systém Dahl. Propojovací kanál VKH, systém Dahl bez halogenů. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 45 – plastové systémy. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 45 – hliníkové systémy. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 – plastové systémy. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 – systémy z ocelového plechu. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 – hliníkové systémy. Příslušenství kanálů pro vestavbu přístrojů. Systémy instalačních sloupů ISS. Vestavba přístrojů ...

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 338 z 484Poznámky redaktora
000 169.000 kus Bal.300 kus Bal.000 169. 1 1 1 Vrchní díl pro uzavření vnitřních rohů. St Ocel €/ks Vrchní díl vnitřního rohu ocelový Pultový kanál . Plochý roh klesající vhodný pro přímou montáž stěnu. 6282 0 6282 1 6282 2 kg/100 ks Hmotnost 169. 1 1 1 Vrchní díl pro uzavření plochých rohů.338 OBO LFS 06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012/cs/25/01/2013(LLExport_04065)/02/05/2013 KanálprovestavbupřístrojůRapid80 -systémyzocelovéhoplechu V objednávkách uvádějte čísla výrobků čistě bílá krémová bílá světle šedá Typ FOOP3SRW FOOP3CW FOOP3LGR Barva výr.000 kus Bal. St Ocel €/ks Plochý roh klesající čistě bílá krémová bílá světle šedá Typ FUOP3RW FUOP3CW FUOP3LGR Barva výr.300 188.000 41.000 39. 6287 0 6287 1 6287 2 kg/100 ks Hmotnost 41. St Ocel €/ks Plochý roh ocelový, klesající čistě bílá krémová bílá světle šedá Typ GEK-SAIS133110P GEK-SAIS133110P GEK-SAIS133110P Barva výr. St Ocel €/ks Vnitřní roh čistě bílá krémová bílá světle šedá Typ IOP3RW IOP3CW IOP3LGR Barva výr.000 kus Bal.000 41.300 188. 6287 0 6287 1 6287 2 kg/100 ks Hmotnost 39.000 kus Bal. 1 1 1 Pohledové plochy tvarových dílů jsou potaženy fólií. 1 1 1 Pohledové plochy tvarových dílů jsou potaženy fólií.000 41. St Ocel €/ks Plochý roh ocelový, stoupající čistě bílá krémová bílá světle šedá Typ GEK-SAFF133110P GEK-SAFF133110P GEK-SAFF133110P Barva výr.000 39.000 41. 6287 0 6287 1 6287 2 kg/100 ks Hmotnost 41. Vnitřní roh vhodný pro přímou montáž stěnu. 1 1 1 Vrchní díl pro uzavření plochých rohů. 6282 0 6282 1 6282 2 kg/100 ks Hmotnost 188