LFS | Katalog 2015 Systémy ukládání vedení OBO Bettermann

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Pomůcka pro projektování. Systémy plastových instalačních kanálů WDK.Systémy kanálů pro ukládání vedení WDKH bez halogenů. Kanál pro ukládání vedení LD – systémy pro datová centra. Systémy kovových úložných kanálů LKM. Systémy kanálů s patkovou lištou SKL. Systém propojovacích kanálů VK, systém Dahl. Propojovací kanál VKH, systém Dahl bez halogenů. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 45 – plastové systémy. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 45 – hliníkové systémy. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 – plastové systémy. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 – systémy z ocelového plechu. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 – hliníkové systémy. Příslušenství kanálů pro vestavbu přístrojů. Systémy instalačních sloupů ISS. Vestavba přístrojů ...

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 275 z 484Poznámky redaktora
PVC Polyvinylchlorid €/ks Vrchní díl vnějšího rohu, drážkovaný 76,50 200 20076,50 200 200 Hloubka kanálu mm, výška kanálu 170 mm .500 kus Bal. 16 16 16 Vrchní díl kanálu drážkovaný, uzavření kanálů pro vestavbu přístrojů systémovým otvorem 76,5 mm.500 9.500 18. 1 1 1 Víko tvaru vnějšího rohu bezhalogenového PC/ABS pro změnu směru vedení trasy kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid systémů GK, GA. PVC Polyvinylchlorid €/ks Vnější roh čistě bílá krémová bílá světle šedá kamenná šedá Typ GK-OTGARW GK-OTGACW GK-OTGALGR GK-OTGAGR Barva výr.500 kus Bal. výr.000 m Bal. Vnější roh pro změnu směru vedení trasy kanálů pro vestavbu přístrojů GK. PVC Polyvinylchlorid €/m Vrchní díl kanálu, drážkovaný čistě bílá 2,000 krémová bílá 2,000 světle šedá 2,000 Typ GK-AH70170RW GK-AH70170CW GK-AH70170LGR Barva Délka mm Č.000 27.500 kus Bal. výr. PVC Polyvinylchlorid €/ks Vrchní díl vnějšího rohu, hladký 76,50 200 20076,50 200 200 čistě bílá krémová bílá světle šedá Typ GK-OTKARW GK-OTKACW GK-OTKALGR Barva výr. PC/ABS Polykarbonát/Akrylnitrilbutadienstyrol Kryt vnějšího rohu variabilní 179 149 73 130,5 139179 149 73 130,5 139 čistě bílá krémová bílá světle šedá kamenná šedá Typ GK-A70170RW GK-A70170CW GK-A70170LGR GK-A70170GR Barva výr. 2 2 2 Vrchní díl vnějšího rohu PVC, drážkovaný povrch. 6274 0 6274 1 6274 2 6274 6 kg/100 ks Hmotnost 149.000 149. 2 2 2 2 Vrchní díl vnějšího rohu PVC, hladký povrch.000 27.000 149.000 149. Tvarové díly lze variabilně nastavovat v rozsahu 80–100 stupňů použít symetrickými asymetrickými kanály. 6274 0 6274 1 6274 2 kg/100 ks Hmotnost 10.500 9.000 kus Bal.500 10.275OBOLFS 06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012/cs/25/01/2013(LLExport_04065)/02/05/2013 V objednávkách uvádějte čísla výrobků KanálprovestavbupřístrojůRapid80–plastovésystémy čistě bílá 2,000 krémová bílá 2,000 světle šedá 2,000 Typ GK-OTKRW GK-OTKCW GK-OTKLGR Barva Délka mm Č.500 18. 6274 0 6274 1 6274 2 kg/100 ks Hmotnost 18.500 10.500 9. 1 1 1 1 Vrchní díl musí objednat samostatně. 6274 0 6274 1 6274 2 6274 6 kg/100 ks Hmotnost 9. 6278 0 6278 1 6278 2 kg/100 m Hmotnost 27