LFS | Katalog 2015 Systémy ukládání vedení OBO Bettermann

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Pomůcka pro projektování. Systémy plastových instalačních kanálů WDK.Systémy kanálů pro ukládání vedení WDKH bez halogenů. Kanál pro ukládání vedení LD – systémy pro datová centra. Systémy kovových úložných kanálů LKM. Systémy kanálů s patkovou lištou SKL. Systém propojovacích kanálů VK, systém Dahl. Propojovací kanál VKH, systém Dahl bez halogenů. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 45 – plastové systémy. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 45 – hliníkové systémy. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 – plastové systémy. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 – systémy z ocelového plechu. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 – hliníkové systémy. Příslušenství kanálů pro vestavbu přístrojů. Systémy instalačních sloupů ISS. Vestavba přístrojů ...

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 259 z 484Poznámky redaktora
1 Křížení pro změnu směru vedení trasy kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 45. 6116 6 kg/100 ks Hmotnost 10. 1 Díl klesající, pro změnu směru vedení trasy kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 45.070 kus Bal.200 kus Bal. 6116 1 kg/100 ks Hmotnost 11. PVC Polyvinylchlorid €/ks Koncový díl pravý Hloubka kanálu mm, výška kanálu 100 mm . 6116 9 kg/100 ks Hmotnost 16. Koncový díl levý pro uzavření kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid GEK-K/GEK-A. PVC Polyvinylchlorid €/ks Křížení hliníková Typ GEK-KEL53100 Barva výr. PVC Polyvinylchlorid €/ks Díl stoupající hliníková Typ GEK-KTF53100 Barva výr. 6116 9 kg/100 ks Hmotnost 11. 1 Koncové díly nasazují nálitek dně.500 kus Bal. PVC Polyvinylchlorid €/ks Díl klesající hliníková Typ GEK-KK53100 Barva výr. 1 Díl stoupající, pro změnu směru vedení trasy kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 45.800 kus Bal. PVC Polyvinylchlorid €/ks Kryt vnějšího rohu hliníková eloxováno Typ GEK-AA53100 Barva Povrch výr. Alu hliník eloxováno €/ks Vnější roh hliníková Typ GEK-KTS53100 Barva výr. 6116 8 kg/100 ks Hmotnost 2. 1 Koncové díly nasazují nálitek dně.300 kus Bal. 2 Vnější roh pro změnu směru vedení trasy kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 45. 6116 7 kg/100 ks Hmotnost 2. PVC Polyvinylchlorid €/ks Koncový díl levý hliníková Typ GEK-KER53100 Barva výr.259OBOLFS 06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012/cs/25/01/2013(LLExport_04065)/02/05/2013 V objednávkách uvádějte čísla výrobků KanálprovestavbupřístrojůRapid45–hliníkovésystémy hliníková Typ GEK-KA53100 Barva výr. Tvarové díly lze variabilně nastavovat rozsahu 70–130 stupňů.800 kus Bal. 6116 7 kg/100 ks Hmotnost 64. 1 Vnější roh pro změnu směru vedení trasy kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 45. Koncový díl pravý pro uzavření kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid GEK-K/GEK-A.200 kus Bal