LFS | Katalog 2015 Systémy ukládání vedení OBO Bettermann

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Pomůcka pro projektování. Systémy plastových instalačních kanálů WDK.Systémy kanálů pro ukládání vedení WDKH bez halogenů. Kanál pro ukládání vedení LD – systémy pro datová centra. Systémy kovových úložných kanálů LKM. Systémy kanálů s patkovou lištou SKL. Systém propojovacích kanálů VK, systém Dahl. Propojovací kanál VKH, systém Dahl bez halogenů. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 45 – plastové systémy. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 45 – hliníkové systémy. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 – plastové systémy. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 – systémy z ocelového plechu. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 – hliníkové systémy. Příslušenství kanálů pro vestavbu přístrojů. Systémy instalačních sloupů ISS. Vestavba přístrojů ...

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 111 z 484Poznámky redaktora
°C Tepelná odolnost při použití max. 10 Tvarová tepelná odolnost dle DIN 460/B min. KV/mm Povrchový odpor dle DIN 482 min. % Průrazná pevnost dle DIN 481 min. Odolnost A velmi dobře odolný B průměrně odolný C neodolný Metylmetakrylát C Minerální oleje C Mléko A Močovina C Mravenčany (amonné ad. Odolnost A velmi dobře odolný B průměrně odolný C neodolný Kyselina asparaginová A Kyselina benzensulfonová A Kyselina benzoová A Kyselina benzoylbenzoová A Kyselina boritá A Kyselina borofluorovodíková A Kyselina bromičná A Kyselina bromovodíková A Kyselina chlorečná A Kyselina chlorečná B Kyselina chloristá A Kyselina chlorná A Kyselina chlornitrobenzoová A Kyselina chloroctová A Kyselina chrómová A Kyselina citronová A Kyselina citronová B Kyselina dusičná A Kyselina dusičná B Kyselina dusičná A Kyselina dusičná B Kyselina dusičná C Kyselina dusitá A Kyselina dusitá C Kyselina fluorovodíková A Kyselina fluorovodíková B Kyselina fosforečná A Kyselina fosforečná B Kyselina glukonová A Kyselina glutaminová A Kyselina hexafluorokřemičitá A Kyselina jablečná A Kyselina kyanooctová C Kyselina kyanovodíková A Kyselina linolenová A Kyselina máselná 100 C Kyselina máselná A Kyselina máselná C Kyselina mléčná A Kyselina mléčná C Kyselina mléčná 100 C Kyselina mravenčí 100 B Kyselina mravenčí 100 C Kyselina mravenčí A Kyselina octová A Kyselina octová 100 A Kyselina octová 100 B Kyselina octová A Kyselina octová 25-70 A Kyselina olejová A Kyselina palmitová A Kyselina peroxosírová (Caroova kyselina) A Kyselina salicylová A Kyselina siřičitá A Kyselina sírová C Kyselina sírová A Kyselina sírová A Kyselina sírová C Kyselina sírová B Kyselina sírová A Kyselina sírová B Kyselina sírová dýmavá (10 oleum) C Kyselina solná A Kyselina solná B Kyselina solná A Kyselina solná B Kyselina šťavelová A Kyselina stearová A Kyselina vinná A Kyseliny alkansulfonové A Kyseliny huminové A Kysličník fosforečný A Kysličník siřičitý plynný, suchý vlhký 100 A Kysličník uhelnatý A Kysličník uhličitý A Kysličníky dusíku C Kyslík A Lněný olej A Lůj A Manganistan (K) A Manganistan (K) B Manganistan (K) A Metanol 100 A Metanol 100 B Metylamin B Metylbromid C Metylchlorid C Metylenchlorid C Médium °C Tepl.) A Nitrobenzol C Nitroglycerin B Ozon A Ozon B Parafín A Pentychlorid C Pentylacetát C Pentylalkohol A Pentyllauran C Perbonát (K) A Perchlorat A Peroxid vodíku 30% A Peroxid vodíku 90% A Peroxosíran (amonný, ad. °C Hořlavost dle stupeň V-0 Klasifikace stavebního materiálu dle DIN 4102, ověřena třída a B2 .) A Sirouhlík 100 B Sirovodík A Solanka A Šťavelany (amonné, ad.) A Svítiplyn A Terpentýn A Tetraetylolovo A Tetrahydrofuran C Tloušťka A Toluol A Transformátorový olej A Trichloretylén C Tříslo A Vepřové sádlo A Vinný ocet A Víno A Vinylacetát C Vlastnosti materiálu Voda A Voda B Xyloly C Želatina A Zvlákňovací roztoky viskózy A Materiálové vlastnosti použitého tvrdého PVC Označení materiálu dle DIN 7748 PVC-U-E-D-080-04-28 Pevnost tahu dle DIN 455 min.) A Siřičitany (amonné, ad.) A Mýdlový roztok A N, N-dietylanilin C Naftalen C Nitráty (amonné, ad.) A Ricínový olej A Rostlinné oleje A Rybí olej A Silikáty (K) A Sírany (amonné, ad. N/mm² Tažnost dle DIN 455 min.Chemická odolnost tvrzeného PVC Dalšíinformace 06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012/cs/25/01/2013(LLExport_04065)/02/05/2013 111OBOLFS Kyselina askorbová A Médium °C Tepl.) A Petrolej A Pivo A Pivovarská sladina A Podmáslí A Propan A Propanol A Pyridin A Rhodanidy (amonné ad