LFS | Katalog 2015 Systémy ukládání vedení OBO Bettermann

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Pomůcka pro projektování. Systémy plastových instalačních kanálů WDK.Systémy kanálů pro ukládání vedení WDKH bez halogenů. Kanál pro ukládání vedení LD – systémy pro datová centra. Systémy kovových úložných kanálů LKM. Systémy kanálů s patkovou lištou SKL. Systém propojovacích kanálů VK, systém Dahl. Propojovací kanál VKH, systém Dahl bez halogenů. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 45 – plastové systémy. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 45 – hliníkové systémy. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 – plastové systémy. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 – systémy z ocelového plechu. Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 – hliníkové systémy. Příslušenství kanálů pro vestavbu přístrojů. Systémy instalačních sloupů ISS. Vestavba přístrojů ...

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 107 z 484Poznámky redaktora
2 Elektroinstalační kanálové systémy in- terním ochranným oddělovacím prvkem x   x platná klasifikace, probíhá jednání .1 Podle ochrany proti vniknutí pevných cizích těles IP20 IP30 IP41 IP40 IP40 IP30 IP30 IP30 IP30 6.2 Kryt elektroinstalačního kanálového systé- mu otevíratelný jen nástrojem         6.10.7 Podle stupňů krytí, zaručovaných pouz- drem resp.2 Elektroinstalační kanálový systém bez elektrické vodivosti x       6.5 Podle elektrické vodivosti   6.8 Podle ochrany před korozivními nebo zne- čišťujícími látkami - -     6.10 Podle elektrického ochranného oddělení   6.1 Elektroinstalační kanálový systém bez elektrických izolačních vlastností   x 6.2 Podle ochrany proti vniknutí vody   6.1 Elektroinstalační kanálové systémy bez in- terního ochranného oddělovacího prvku     6.9 Podle způsobu připevnění systémového krytu kanálu     6.6.1 Kryt elektroinstalačního kanálového systé- mu otevíratelný bez použití nástroje x   6.Dalšíinformace 06_LFS_Masterkatalog_Länder_2012/cs/25/01/2013(LLExport_04065)/02/05/2013 107OBOLFS Evropská klasifikace Klasifikace dle normy 50085-1     WDK Kanálproukládánívedení LKM Kanálkukládánívedení SKL Kanálspatkovoulištou VK Propojovacíkanál GEK-K KanálprovestavbupřístrojůRapid45 GEK-A KanálprovestavbupřístrojůRapid45 GK Kanálprovestavbupřístrojů GS Kanálprovestavbupřístrojů GEK-A Kanálprovestavbupřístrojů ISS Instalačnísloup 6.5.2 Elektroinstalační kanálový systém elek- trickými izolačními vlastnostmi x       6.10.7.9.5.7.1 Elektroinstalační kanálový systém elek- trickou vodivostí   x 6.9.7. obalem dle 60529:1991     6.3 Podle ochrany proti dotyku nebezpečných částí         6.6 Podle elektrických izolačních vlastností   6.6