Zákon č. 174/1968 Sb.

| Kategorie: Zákon, vyhláška  | Tento dokument chci!

Pro: Neurčeno
Vydal: Česká republika

Strana 18 z 18

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
, zákona České národní rady 321/1992 Sb. [5b] 36b zákona 18/2004 Sb., uznávání odborné kvalifikace jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie některých příslušníků jiných států změně některých zákonů (zákon uznávání odborné kvalifikace), znění pozdějších předpisů. [5a] Zákon 18/2004 Sb. [1c] Zákon 222/2009 Sb., technických požadavcích výrobky změně doplnění některých zákonů, znění zákona 71/2000 Sb., volném pohybu služeb. [6] odst. [1a] zákona 22/1997 Sb. zákona 20/1966 Sb. zákona 189/1993 Sb. ., zákona České národní rady 10/1993 Sb., péči zdraví lidu, znění pozdějších předpisů., pravidlech hospodaření rozpočtovými prostředky České republiky obcí České republice (rozpočtová pravidla republiky), znění zákona České národní rady 579/1991 Sb.), znění pozdějších předpisů. Směrnice Ministerstva zdravotnictví 49/1967 Věstníku Ministerstva zdravotnictví posuzování zdravotní způsobilosti práci (registrována částce 2/1968 Sb., zákona České národní rady 166/1992 Sb.Poznámky: [1] zákona České národní rady 576/1990 Sb., znění pozdějších předpisů