Zákon č. 174/1968 Sb.

| Kategorie: Zákon, vyhláška  | Tento dokument chci!

Pro: Neurčeno
Vydal: Česká republika

Strana 18 z 18

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
[5b] 36b zákona 18/2004 Sb., péči zdraví lidu, znění pozdějších předpisů. zákona 20/1966 Sb. [6] odst. zákona 189/1993 Sb., pravidlech hospodaření rozpočtovými prostředky České republiky obcí České republice (rozpočtová pravidla republiky), znění zákona České národní rady 579/1991 Sb. [1c] Zákon 222/2009 Sb. [1a] zákona 22/1997 Sb. Směrnice Ministerstva zdravotnictví 49/1967 Věstníku Ministerstva zdravotnictví posuzování zdravotní způsobilosti práci (registrována částce 2/1968 Sb., uznávání odborné kvalifikace jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie některých příslušníků jiných států změně některých zákonů (zákon uznávání odborné kvalifikace), znění pozdějších předpisů. ., zákona České národní rady 166/1992 Sb., zákona České národní rady 321/1992 Sb.), znění pozdějších předpisů. [5a] Zákon 18/2004 Sb.Poznámky: [1] zákona České národní rady 576/1990 Sb., volném pohybu služeb., znění pozdějších předpisů., technických požadavcích výrobky změně doplnění některých zákonů, znění zákona 71/2000 Sb., zákona České národní rady 10/1993 Sb