Zákon č. 174/1968 Sb.

| Kategorie: Zákon, vyhláška  | Tento dokument chci!

Pro: Neurčeno
Vydal: Česká republika

Strana 17 z 18

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Zákon 253/2005 Sb. zákona 223/2009 Sb., kterým mění doplňuje zákon 174/1968 Sb., státním odborném dozoru nad bezpečností práce, znění pozdějších předpisů, nabyl účinnosti dnem vyhlášení (21., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, znění zákona České národní rady 575/1990 Sb., kterým mění některé zákony souvislosti přijetím zákona o zaměstnanosti, nabyl účinnosti prvním dnem třetího měsíce následujícího dni jeho vyhlášení (1. II Přechodné ustanovení Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona tohoto dne neskončená se dokončí práva povinnosti nimi související posuzují podle dosavadních právních předpisů. dubna 2000)., změně zrušení některých zákonů souvislosti ukončením činnosti okresních úřadů, nabyl účinnosti dnem ledna 2003., kterým mění zákon 174/1968 Sb. Zákon České národní rady 159/1992 Sb., změně zákonů souvisejících přijetím zákona služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, nabývá účinnosti dnem ledna 2006. Zákon 436/2004 Sb., kterým mění některé zákony souvislosti přijetím zákona o inspekci práce, nabyl účinnosti dnem července 2005., hornické činnosti, výbušninách státní báňské správě, znění pozdějších předpisů, zákon 455/1991 Sb. Zákon 151/2002 Sb. Zákon 362/2003 Sb. zní: Čl. Zákon 320/2002 Sb., nabyl účinnosti dnem dubna 1992., technických požadavcích na výrobky změně doplnění některých zákonů, některé další zákony, nabyl účinnosti dnem vyhlášení (3., státním odborném dozoru nad bezpečností práce, znění pozdějších předpisů, zákon 61/1988 Sb., kterým mění některé zákony souvislosti přijetím soudního řádu správního, nabyl účinnosti dnem ledna 2003. července 2000). Zákon 47/1994 Sb., kterým mění zákon 22/1997 Sb. října 2004). března 1994). Příloha zákonu 174/1968 Sb. zrušena . Zákon 124/2000 Sb., změně zákonů souvisejících přijetím zákona službě státních zaměstnanců správních úřadech odměňování těchto zaměstnanců ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), nabývá účinnosti dnem ledna 2007.správy České republiky, nabyl účinnosti dnem ledna 1991. Zákon 309/2002 Sb. Čl., kterým mění doplňuje zákon České národní rady 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, znění pozdějších předpisů, zákon 174/1968 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), znění pozdějších předpisů, nabyl účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce dni vyhlášení (1. Zákon 71/2000 Sb