Práce na elektrických zařízeních (1987)

Dostupnost: A P C B | Kategorie: Kniha  | Tento dokument chci!

Kniha v první části podrobně vysvětluje vyhláš­ku 50/1978 o odborné způsobilosti v elektro­technice a dále probírá všechny potřebné zákony, vyhlášky, předpisy a normy, které musí pracovník znát při příslušné zkoušce. Ve druhé části jsou pak uvedeny příklady učebních a zkušebních otázek včetně správných odpovědí. Kniha je určena širokému okruhu pracovníků, kteří vykonávají činnost na elektrických zařízeních nebo tuto činnost řídí.


Jak získat tento dokument?