Studie náhrady za vyhl. č. 50/1978 Sb.

Dostupnost: A P C B | Kategorie: Zákon, vyhláška  | Tento dokument chci!

Upozornění: Studie vznikla v listopadu 2005 – a nebyla vzhledem k očekávanému zákonu „O vyhrazených technických zařízeních dále rozpracovávána“…Štěpán Valenta – předseda legislativní komise UR ČR- svazový předseda ČES Praha


Jak získat tento dokument?