Vyhláška 95/1961 Sb.

Dostupnost: A P C B | Kategorie: Zákon, vyhláška  | Tento dokument chci!

(předchůdce vyhlášky 50/78Sb.) VYHLÁŠKA 95 ministerstva paliv a energetiky ze dne 26. srpna 1961 o podmínkách odborné způsobilosti pro provádénf a řízení montáže a údržby elektrických zařízeni, hromosvodů a antén.


Jak získat tento dokument?