UPOZORNENÍ NA NEKTERÁ USTANOVENÍ PRÁVNÍCH PREDPISU

Dostupnost: A P C B | Kategorie: Leták / Datasheet  | Tento dokument chci!

Úplný prehled narízení vlády k provedení zákona c. 22/1997 Sb., která jsou úcinnái po 1. 5. 2004 (nekterá z nich platila již pred tímto datem)1. Narízení vlády c. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzováníshody, ve znení narízení vlády c. 174/1998 Sb., narízení vlády c. 78/1999 Sb.,narízení vládyc. 323/2000 Sb. a narízení


Jak získat tento dokument?