Změny předpisů a norem v elektrotechnice

Dostupnost: A P C B | Kategorie: Učebnice  | Tento dokument chci!

Příručka znalostních testů a souhrnu správných odpovědí pro § 6 - pracovníky pro samostatnou činnost. V současné době dochází k podstatným změnám a doplněním předpisů a norem. Tato skutečnost si vynutila zpracovat celou problematiku nově a zařadit změny do celku znalostí, vyžadovaných pro elektrotechnickou odbornou způsobilost, jak to vyžaduje znění vyhlášky 50/1978 Sb.Tato příručka je záměrně zpracovaným výběrem československých státních norem a dalších předpisů ...


Jak získat tento dokument?