ČSN 34 3080 Předpisy o zacházení s elektrickým zařízením osobami neznalými a poučenými

Dostupnost: A P C B | Kategorie: Norma  | Tento dokument chci!

Tato norma platí pro zacházení s elektrickým zařízením osobami neznalými a poučenými a stanoví, jak si mají počínat, jsou-li blízko něho (tj. jak s ním mají bezpečně pracovat, obsluhovat je, dbát, aby bylo v dobrém stavu apod.). Před zahájením jakýchkoliv prací, při nichž mohou tyto osoby přijít do styku s elektrickým zařízením, musí být řádně seznámeny s možným nebezpečím, a to alespoň v rozsahu příslušné části těchto předpisů.


Jak získat tento dokument?