VYHLÁŠKA 50/1978 Sb.

Dostupnost: A P C B | Kategorie: Zákon, vyhláška  | Tento dokument chci!

Padesátka. Vyhláška 50 nebo také Vyhláška 50/1978 Sb. Český úřad bezpečnosti práce podle § 5 odst. 1 písm. d) zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce a Český báňský úřad podle § 57 odst. 1 písm. d) zákona č 41/1957 Sb., o využití nerostného bohatství (horní zákon), a podle § 10 písm. a) zákona České národní rady č. 24/1972 Sb., o organizaci a rozšíření dozoru státní báňské správy, stanoví v dohodě s Českou odborovou radou a ostatními ústředními orgány ...


Jak získat tento dokument?