Odborné semináře 2019

| Kategorie: Firemní tiskovina  | Tento dokument chci!

Vydal: OEZ s.r.o.

Strana 6 z 28

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Typ F X Reagují jak sinusové střídavé reziduální proudy, tak pulzující stejnosměrné re- ziduální proudy. Typ B+ X Reagují sinusové střídavé reziduální proudy, pulzující stejnosměrné rezidu- ální proudy stejnosměrné reziduální proudy. X V nabídce OEZ mají své stálé místo. X Stejnosměrné reziduální proudy mohou vyřadit provozu.Jističe LVN-DC Jističe LVN-DC jsou určené pro jiště- ní obvodů do 440 nabídce OEZnahrazujíjističe LST-DC. X Využitelné pro obvody rizikem výskytu stejnosměrného reziduálního proudu na- příklad nabíjecí stanice pro elektromobil.DesignjističůLVN-DCjeshodnýsesoučas- nou řadou jističů LVN, které jsou určeny jištění AC obvodů 125 kterými mají společné příslušenství pomocné signalizační kontakty, napěťové podpěťové spouště atd. Typ A X Reagují jak sinusové střídavé reziduální proudy, tak pulzující stejnosměrné rezi- duální proudy. X Využitelné pro elektrické obvody, kde jsou připojeny spotřebiče obsahující frekvenční měnič (sušička, pračka, tepelné čerpadlo apod). X Jsou schopny detekovat reziduální proudy až kHz. Vyšší komfort sebou všakpřinášíinegativa. Nové jističe LVN -DC splňují nor- mu ČSN 60974- 2 jsou nabízeny v charakteristice C jmenovitými proudy (In) 80, 100 anebo 125 Jme- novitá mezní zkratová vypínací schopnost (Icu) je 10kA. X V nabídce OEZ byly zastoupeny pouze pro- vedení Inc kA. X Využitelné pro ochranu elektrických obvodů čistě sinusovým průběhem proudu (standardní osvětlení, rychlovarná konvice, motory, . Rozšíření nabídky proudových chráničů chá- peme jako krok vyšší bezpečnosti elektro- instalací. Proudové chrániče Technologický rozvoj postupuje mílovými kroky přináší mnohem vyšší komfort při ovládání koncových spotřebičů, resp. Tyto nestandardní průběhy mohou ovlivnit funkci některých ochranných prvků zvýšit tak riziko úrazu elektrickýmproudem..Podrobnějšízpracování tohoto tématu článku „Správná volba proudových chráničů“, kde autor vysvětluje princip funkce proudových chráničů rozdíly mezi jednotlivými typy. Automatizace proniká už domovní bytové výstavby ulehčuje nám každodenní život. X Stejnosměrné reziduální proudy je mohou vyřadit provozu. tomto článku se soustředíme pouze základní rozdělení, rozšířenou nabídku proudových chráničů OEZ a upozorníme nová provedení.Čímdálvícekoncových zařízení obsahuje řízené zdroje, frekvenční měniče podobné technologie, které „znečišťují“ elektrické obvody elektrickými průběhy vysokých frekvencí nebo naopak stejnosměrnými proudy. Typ AC X Reagují pouze sinusové střídavé rezidu- ální proudy.). X Využitelné pro elektrické obvody, kde při- pojen počítač, fén, LED osvětlení apod. X Stejnosměrné reziduální proudy je mohou vyřadit provozu. elektrických obvodů. Úskalí však drastickém nárůstu koncových zařízení, která pracují jinými než New New New New .. Nově nabízíme proudové chrániče typu variantě. Jsou tak J 4 O 2 v C a itá í Odborné semináře 2019 4 PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI NOVINKY SORTIMENTU Modulární přístroje Minia cenově dostupnější pro domovní bytové instalace. Mnozí argumentují tím, prou- dovými chrániči typu není dlouhodobě problém. X Typ schopen detekovat reziduální proudy kHz