Odborné semináře 2019

| Kategorie: Firemní tiskovina  | Tento dokument chci!

Vydal: OEZ s.r.o.

Strana 10 z 28

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
převod mocné kontakty elektromagnetický pohon) jističem BH630. Dále, případech, kdy možné pro náhradu použít více typů jističů, klikneme rozbalovací menu „3. Pomocí Konfigurátoru OEZ lze jednoduchým způsobem vytipovat jistič, kterým mohu nahradit jistič původní, pomocí výpočtového programu Sichr pak za- jistit správné nastavení vypínací charakteris- tiky nového jističe.37, BA511. Pro správný výběr nového jističe potřebujeme znát přesné typové ozna- čení jmenovitý proud jističe původního. Následně můžeme kliknout „2. Seznam dílů (viz obr.33, BA511. 5), umístěných v dolní části obrazovky pouze kontrolovat, jestli nás konfigurátor odvedl dobrou práci. (Pravděpodobně ten nejmenší nabí- zený; větší, pokud bychom plánovali posílení obvodu). Konstruktéři OEZ připravili jednoduché ná- hrady jističů J2RU, J21U, BA51. Nyní popišme způsob, jak optimálně po- stupovat případě náhrad jističů 630 A. 2). Další, kontrolní hlášení pouze odklikneme dále můžeme pohybovat v jednotlivých záložkách „Typ přístroje“ až po „Seznam dílů“ (viz obr.Odborné semináře 2019 8 OPRAVY REKONSTRUKCE ROZVÁDĚČŮ NN vodu získání kontaktu pro zasílání aktualiza- cí těchto programů). Klikneme tento nápis a rozbalí nám nová stránka, kde prvních dvou polí vyplníme přesný typ jmenovitý proud původního jističe (viz obr. Pro příklad budeme nahrazovat jistič J2UX50M2496 400 (přední přívod, moto- rová charakteristika, napěťová spoušť, po- Obrázek 2 Obrázek 3 Obrázek 4 Obrázek 6 Obrázek 5 na Modeion“. zobrazte popis“, čímž nám objeví slovní popis kon- figurace původního jističe. .37, J2UX BA511. Kromě přesného typového označení je této stránce nejdůležitější „4. Po otevření Konfigurátoru OEZ kliknutí iko- nu „Modeion“ horní liště objeví „Náhra- da starších jističů“. vy- berte náhradu“ vybereme nabízených jističů.33, BA51.39 pomocí zkušebnou ověřených připojovacích mon- tážních sad jističi BC160, BD250 BH630. lze vyexportovat do tabulky excelu použít například jako pod- klad pro objednávku