Přehled zdrojů podle firmy nebo vydavatele

Do vyhledávacího pole zadejte alespoň dva znaky a bude vám nabídnut seznam vydavatelství a firem. Po vybrání konkrétní položky bude zobrazen seznam všech dostupných zdrojů dané společnosti nebo vydavatele.


Zdroje poskytované vydavatelem OEZ s.r.o.

A P C B Modulární přístroje Minia OEZ s.r.o. (2019)

A P C B Odborné semináře 2019 OEZ s.r.o. (2019)

A P C B Jističe LTN Jističe před elektroměr OEZ s.r.o. (2017)

Vzhledem k připojovacím podmínkám distribučních společností na jističe, které mohou být použity jako hlavní jističe, upozorňujeme, že jističe OEZ řady LTN splňují podmínky distributorů elektrické energie. Jedna z klíčových podmínek všech energetik zabraňující manipulaci s neoprávněnými odběry – trvanlivé a nezáměnné označení informací – je u jističů LTN bezezbytku splněna. Jističe LTN mají informace o jmenovitém proudu, charakteristice, vypínací schopnosti atd. vypáleny do těla jističe laserem. Jističe LTN nemají žádné odnímatelné a vyměnitelné plastové dílce, které by snadnou výměnou umožnily nesprávnou identifikaci jmenovitého proudu jističe, než ve skutečnosti je, a dovolily tak neoprávněné odběry. Další podmínky a jejich splnění naleznete souhrnně v následujícím dokumentu.

A P C B Přípojnicové systémy Siemens OEZ s.r.o. (2016)

A P C B Jističe LTN před elektroměr OEZ s.r.o. (2016)

A P C B OEZ: Modulární přístroje Minia 2015 OEZ s.r.o. (2015)

Přehled provedení a popis...................................................................................................... B2Jističe LTE.......................................................................................................................................... B4Jističe LTN....................................................................................................................................... B10Jističe LVN...................................................................................................................................... B22Jističe LST-DC................................................................................................................................. B29Příslušenství.................................................................................................................................. B32Propojovací lišty............................................................................................................................ B40

A P C B Rozvodnicové skříně RZA DistriTon OEZ s.r.o. (2013)

Výhody RZA. Nadstandardní prostor. Elegantní design. Komfortní výbava. Pohodlná montáž ...

A P C B Nová budova zkušebny OEZ OEZ s.r.o. (2013)

Rozšíření vývojové zkušebny se odehrálo ve dvou etapách. Během první etapy, která byla dokončena v roce 2010, vyrostly nové prostory pro zkoušky středních resp. kompaktních jističů. Celková plocha byla navýšena o 250m2. Druhá etapa byla realizována ...

A P C B ZÁPLAVY: Použitelnost přístrojů OEZ po záplavách OEZ s.r.o. (2013)

Přístroje, u nichž nedošlo k přímému zaplavení. Přístroje, u nichž došlo k zaplavení. Pojistkové spodky všech typů, pojistkové lišty FR a L00, odpínače ST4, LTL, FD,FH, odpojovače OPT, pojistková držadla, pojistkové propojky.Po důkladném vyčištění, odstranění případných nánosů nečistot (nejlépevymytím tlakovou vodou) a následném dobrém vysušení je předpokladmožnosti jejich dalšího použití. Před uvedením do provozu je vždy nutnéprověřit izolační stav přístroje (min. 2MOhm)