Odborné semináře 2019

| Kategorie: Firemní tiskovina  | Tento dokument chci!

Vydal: OEZ s.r.o.

Strana 21 z 28

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Podobně jako průmyslu, kde používají frekvenční měniče regulaci otáček motorů, případně regulaci výkonu. zapotřebí používat zdravý selský rozum vycházet vlastností proudových chráničů. VHODNÁ VOLBA PROUDOVÝCH CHRÁNIČŮ PODLE TYPU SPOTŘEBIČE Jak správně použít proudové chrániče kte- ré jsou vhodné pro jakou skupinu spotře- bičů? tuto otázku určitě neexistuje jed- noznačná odpověď, protože rozmanitá škála spotřebičů samozřejmě mohou vyskytovat jako společná skupina spotřebičů například vývodech pro zásuvky kuchyni.cz/ke-stazeni/zadost-o-zaslani-dokumentace . Hodí především pro běžné spotřebiče typu odporové zátěže, jako rychlovarné konvice, klasická žárovková svítidla, běžné kuchyňské spotřebiče.oez. 13. To otázka především průmyslu, medicíny nebo občanské výstavby, tepelných čerpa- del větším příkonem (řádově kW) nebo rychlonabíjecích stejnosměrných stanic pro automobily.oez.19 Odborné semináře 2019 SPRÁVNÁ VOLBA PROUDOVÝCH CHRÁNIČŮ 12.cz nebo bezplatně objednat jeho tištěnou verzi webové adrese: http://www. AC nás nejrozšířenějším typem. Tento katalog možné stáhnout našich webových stránek www. úvahu také při- padá občanská vybavenost, jako prádelny, … B, tento typ přichází úvahu spo- třebičů, které mohou způsobit nebo pro- dukují velký stejnosměrný unikající proud. Potom cena naší instalace byla skutečně vysoká. Tento typ reaguje jen střídavou složku unika- jících proudů, podle zkušeností ale mi- nimální odolnost vůči stejnosměrným uni- kajícím proudům nedokáže vyhodnotit. Není samozřejmě ekonomicky možné vybavit každý vývod chráničem typu protože mů- žeme předpokládat, všech obvodech se může objevit nebezpečí stejnosměrných uni- kajících proudů. NABÍDKA SPOLEČNOSTI OEZ Podrobná nabídka všech typů proudových chráničů novém katalogu OEZ Modulární přístro- je. A tam, kde používají spotřebiče, které mají elektronickou regulaci malého výkonu, řádově 100 Klasickými spotřebiči jsou například fény (regulace pomocí sériového zařazení diody), veškerá elektronika jako po- čítače také domácí spotřebiče větším po- dílem elektroniky, jako jsou myčky, sušičky, pračky, … F případě, domácnosti používají tepelná čerpadla plynulou regulací, která obsahují frekvenční měniče, vhodné po- užít tyto vývody proudový chránič typ F