Odborné semináře 2019

| Kategorie: Firemní tiskovina  | Tento dokument chci!

Vydal: OEZ s.r.o.

Strana 20 z 28

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
absolutní částce, což jsou ceny instalace. nakonec rámci designu utratíme více peněz, než jsme ochotni investovat bezpečnosti. Jestliže tomu přičteme předpokládaný unikající proud kabeláže, kde se udává hodnota kabeláže, a předpokládáme instalaci rodinného domu 800 000 kabelů, tak předpokládaný unikající proud nám může zabránit uvedení do provozu takové instalace, kde vstupu jeden proudový chránič.3 Proudy ochranným vodičem.6. Pokud například instalaci rodinného domu počítáme zhruba vývodů předpokládáme unikající proud jednom vývodu průměru 0,5 mA, potom celkový unikající proud takového objektu úrovni mA, což dolní hranice vypínání proudových chráničů citlivostí mA, používaných jako doplňková ochrana. Vlastní cenové srovnání jednotlivých variant je tab. Cenová kalkulace rozváděče pro optimální variantu cena DPH [Kč] Pro instalace vypínací schopností je vidět cenový rozdíl instalacích následovně: Varianta instalace která splňuje veškeré požadavky kladené instalaci, zhruba o dražší než takzvaně optimální varianta Současně vidět, instalace s jedním chráničem (varianta 2), která je z mnoha důvodů špatná, levnější proti optimální variantě pouhých %. základě těchto hodnot tato norma doporučuje, aby případě stejnosměrných unikajících proudů větších než byl zvolen vhodný ochranný přístroj, například proudový chránič typu B. Ochrana před úrazem elektrickým proudem Společná hlediska pro instalaci zařízení, která stanovuje v článcích 7. Ve variantě podstatě každý obvod jištěn pomocí chrániče samostatně, proto nedochází výše popsaným problémům a současně redukován unikající proud vedení, protože jedná kratší větve a unikající proud obvykle nepřekročí hranici 1 (to odpovídá vedení 100 m). PROBLEMATIKA UNIKAJÍCÍCH PROUDŮ Problematiku unikajících proudů proudů v ochranném vodiči řeší také norma ČSN 61140 ed. 19. Tab. Tabulka zpracovaná pro instalaci s předpokládanou vypínací schopností v místě instalace jak pro kA, tak pro kA. Obdobná jako varianty situace s unikajícím proudem vedení. Norma řeší problematiku mezí jak střídavých tak stejnosměrných unikajících proudů v ochranném vodiči. Obvod Typ Počet pólů Cena Hlavní jistič LTE-25B-3 311 Svodič přepětí SVBC-12,5-3N-MZ 600 Zásuvky obývací pokoj jídelnou LFE-25-4-030AC LTE-16B-1 839 Zásuvky zádveří, technická místnost, chodba LTE-16B-1 63 Zásuvky ložnice LTE-16B-1 63 Zásuvky dětský pokoj LFE-25-4-030AC LTE-16B-1 839 Zásuvky dětský pokoj LTE-16B-1 63 Světla podlaží LTE-10B-1 65 Světla podlaží LFE-25-4-030AC LTE-10B-1 841 Zásuvky kuchyně, jídelna, digestoř LTE-16B-1 63 Trouba LTE-16B-1 63 Myčka LTE-16B-1 63 Zásuvky koupelna, topný žebřík LFN-25-4-030A LTE-16B-1 863 Světla koupelna LTE-10B-1 65 Pračka LTE-16B-1 63 Sušička LTE-16B-1 63 Zásuvky sklad, dílna, garáž LFE-25-4-030AC LTE-16B-1 839 Zásuvka 400 LTE-16B-3 258 Světla garáž, dílna, terasa LTE-10B-1 65 Varná deska LFN-25-4-030A LTE-16B-3 151 Lednice LTE-16B-1 63 Bojler LTE-16B-1 63 Topení, kotel LTE-16B-1 63 Rezerva (zvonek) LFE-25-4-030AC LTE-16B-1 839 Rezerva (brána) LTE-16B-1 63 Rezerva (bazén) LTE-16B-3 258 Celkový počet pólů 989 Rozváděč RZB-Z-3S72 000 6 589 Ceny přístrojů návrhu všech variant jsou převzaté internetových obchodů s elektroinstalačním materiálem tak, aby kalkulace nejvíc respektovala realitu. V případě varianty situace podobná, protože jeden chránič jsou maximálně 4 obvody. V konečném důsledku cenu daleko víc ovlivní například použití designových rámečků k vypínačům. Celkové náklady instalaci, cena DPH [Kč] Varianta Varianta Varianta 3 Rozváděč kA 179 100 % 31 410 792 589 Kabely 700 700 700 Vybavení, zásuvky vidlice, rámečky 000 000 000 Práce 400 400 400 Projekt 000 000 000 Revize 000 000 000 Celkem 139 510 118 892 125 689 11 100 % Absolutní cenový rozdíl 821 797 Varianta Varianta Varianta 3 Rozváděč kA 194 100 % 39 388 336 334 Kabely 700 700 700 Vybavení, zásuvky vidlice, rámečky 000 000 000 Práce 400 400 400 Projekt 000 000 000 Revize 000 000 000 Celkem 147 488 120 436 128 434 15 100 % Absolutní cenový rozdíl 054 998 Tab. . Podobné údaje jsou pro instalaci případě osazení přístrojů vypínací schopností 10 kA, ale celková hladina posune nahoru ve variantě zhruba tis. 11.Odborné semináře 2019 18 SPRÁVNÁ VOLBA PROUDOVÝCH CHRÁNIČŮ timální variantu číslo zde uvedeno zapojení rozváděče obr. Většinou při realizaci instalace zásadním způsobem řeší cena rozváděče přístroji, které přímo ovlivňují bezpečnost instalace a ochranu před nebezpečím požáru. Současně daleko větší předpoklad životnosti právě přístrojů zajišťujících bezpečnost než designových výstřelků. Proto výhodná varianta nebo varianta 3