Odborné semináře 2019

| Kategorie: Firemní tiskovina  | Tento dokument chci!

Vydal: OEZ s.r.o.

Strana 12 z 28

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Vsaďte odborníky! . Náhrady jističů 630 zpravidla zvládne zručný elektrikář jako pomocníka pro výběr jističe nabízíme Konfigurátor OEZ, pro na- stavení nadproudové spouště pak výpočtový program Sichr.com, popř. případě retrofitů jističů nad 630 důvěrou obraťte Servisní služby OEZ, popř. Řekli jsme si, elektrický rozváděč výrob- kem tak němu musíme přistupovat nejen při instalaci, ale celou dobu jeho životnos- ti.oez.Odborné semináře 2019 10 OPRAVY REKONSTRUKCE ROZVÁDĚČŮ NN Zanedbatelný určitě není ani čas výměny jis- tiče, tedy doba odstávky zařízení objektů, které vyměňovaný přístroj jistí.cz@oez., ty složitější pak spolehlivě hod. Víme, lze považovat opravu, za úpravu rozváděče, náhrad retrofitů jističů většině případů jedná opravu.cz sekci SLUŽBY SERVIS. ně- Obrázek Obrázek 13 Obrázek Obrázek 15 Náhrada jističe ARV1636 jističem BL1600SE305 Náhrada jističe J2Z75T242 jističem BL1000SE305 Náhrada jističe AMTV602 jističem BH630SE305 Náhrada jističe AR2533 jističem ARION WL1225 kterého našich certifikovaných smluvních partnerů uvedených www. některého našich smluvních partnerů. Aby výmě- na Vašeho jističe proběhla bez problémů, rychle, profesionálně byly splněny veškeré normativní požadavky, doporučujeme Vám obrátit oddělení Servisních služeb OEZ na adresu retrofity. Naše servis- ní oddělení retrofity zabývá téměř let a jednodušší výměny zvládá hod