KTS | Katalog 2015 Kabelové nosné systémy OBO Bettermann

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Pomůcka pro projektování. Montážní systémy. Upevňovací systémy. Systémy kabelových žlabů. Systémy kabelových žlabů, pochozí. Systémy mřížových žlabů. Systémy kabelových žebříků. Systémy pro velká rozpětí. Systémy stoupacích žebříků. Systémy nosičů svítidel. Stavebnicové systémy. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V2A. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V4A ...

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 428 z 494Poznámky redaktora
100 100 100 100 50 50 Pro upevnění objednejte samostatně šrouby typu FRSB M6x12. Neděrované víko pro kabelové mřížové žlaby. Spona víka univerzálnímu upevnění neděrovaných vík kabelové mřížové žlaby kanály AZ. 7006 0 7006 4 7006 8 7006 2 7006 6 7006 0 kg/100 ks hmotnost 66,000 95,000 124,000 153,000 181,000 210,000 kus Bal. V4A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná 1.428 OBO KTS 04_KTS_Masterkatalog_Länder_2013/cs/25/04/2014(LLExport_04153)/25/04/2014 SystémyzušlechtilénerezovéoceliV4A V objednávkách uvádějte čísla výrobků 100 1 200 1 300 1 400 1 500 1 600 1 Typ RBV 610 VA4571 RBV 620 VA4571 RBV 630 VA4571 RBV 640 VA4571 RBV 650 VA4571 RBV 660 VA4571 Šířka Tloušťka plechu mm mm Č. Svislý oblouk 90° klesajícím provedení pro všechny typy kabelových žlabů výškou bočnice 60 mm. materiálu 1.4571 €/m Víko, neděrované 4 153000 B 4 153000 Typ DKU VA4310 Č. Upevňovací materiál třeba objednat zvlášť.5 10 20 47 33 4 Součásti V4A, ozn. 60 Podle šířky žlabu použije 4-6 spon pro bezpečné upevnění 3 m víka.4571 €/ks Svislý oblouk 90°, klesající 85 2 185 2 285 3 385 4 485 5 585 6 Typ SSLB 100 VA4571 SSLB 200 VA4571 SSLB 300 VA4571 SSLB 400 VA4571 SSLB 500 VA4571 SSLB 600 VA4571 Šířka Počet šroubů mm St. V4A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná 1. V4A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná 1.5 10 20 47 33 4 14. V4A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná 1. Č. Spojovací lišta širokém provedení pro použití všech kabelových žlabů. V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná 1. výr. 6052 1 6052 3 6052 4 6052 5 6052 6 6052 8 kg/100 m hmotnost 99,000 178,000 256,000 334,400 516,100 614,300 Při zvýšeném zatížení větrem musí být zajištěna odpovídající bezpečnostní opatření. K zesílení dna konci mřížového žlabu jako ochrana kabelů. výr.4571 €/ks Plech dna 45 63 L --7 7 45 63 L --7 100 3000 200 3000 300 3000 400 3000 500 1,25 3000 600 1,25 3000 Typ DRLU 100 VA4571 DRLU 200 VA4571 DRLU 300 VA4571 DRLU 400 VA4571 DRLU 500 VA4571 DRLU 600 VA4571 Šířka Tloušťka plechu Délka mm mm Č.4571 €/ks Spojovací lišta 100 200 300 400 500 600 Typ BEB 100 VA4571 BEB 200 VA4571 BEB 300 VA4571 BEB 400 VA4571 BEB 500 VA4571 BEB 600 VA4571 Šířka mm Č. výr. výr.4571 . 7084 1 7084 3 7084 5 7084 7 7084 9 7084 1 kg/100 ks hmotnost 5,500 11,400 17,200 23,100 29,000 35,000 kus Bal. 1 1 1 1 1 1 Svislý oblouk zasune přes konec kabelového žlabu přišroubuje se. 6065 0 kg/100 ks hmotnost 0,800 kus Bal.4310 €/100 ks Spona víka, univerzální 14. Příčné prolisy šířky 500 mm. 7070 0 7070 2 7070 4 7070 6 7070 8 7070 0 kg/100 ks hmotnost 7,700 16,700 25,700 34,700 43,700 52,700 kus Bal. 20 20 20 20 20 20 Včetně příslušného upevňovacího materiálu. výr