KTS | Katalog 2015 Kabelové nosné systémy OBO Bettermann

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Pomůcka pro projektování. Montážní systémy. Upevňovací systémy. Systémy kabelových žlabů. Systémy kabelových žlabů, pochozí. Systémy mřížových žlabů. Systémy kabelových žebříků. Systémy pro velká rozpětí. Systémy stoupacích žebříků. Systémy nosičů svítidel. Stavebnicové systémy. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V2A. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V4A ...

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 160 z 494Poznámky redaktora
F kN 2,4 4,3 Maximální zatížení Fcelk. kN Délka výložníku mm 145 245 345 1,50 0,90 0,55 1,50 1,20 0,80 Zatěžovací parametry kotev pro nástěnné stropní třmeny TPDG Průhyb konce výložníku při dovoleném zatížení výložníku Přípustné zatížení výložníku v kN bez zatížení člověkem Křivka zatížení délkami vý- ložníků mm Univerzální systémy . Uvedené hodnoty platí pro beton třídy pevnosti C20/25.160 OBO KTS 04_KTS_Masterkatalog_Länder_2013/cs/25/04/2014(LLExport_04153)/25/04/2014 Montážnísystémy V objednávkách uvádějte čísla výrobků 145 100 1,4 1,3 195 150 1,05 0,95 245 200 0,87 0,8 345 300 0,55 0,5 Typ TPDG 145 FS TPDG 195 FS TPDG 245 FS TPDG 345 FS Šířka pro šířku F kN stěna F ve stropu mm kN Č. Nástěnný stropní držák upevňovacími třmeny pro bezšroubové upevnění mřížového žlabu. 6365 6 6365 4 6365 2 6365 9 kg/100 ks hmotnost 53,000 59,000 68,000 81,000 kus Bal. výr. Max. výška bočnice kabelového nosného systému mm. hmotnost kabelů kabelový žlab stropní držák. případě použití ne- popraskaném betonu hodnoty nosnosti několikanásobně zvyšují. Jednostranné zatížení výložníky Kotva dov. zatížení celk. 6 6 5 5 145 100 1,4 1,3 245 200 0,87 0,8 345 300 0,55 0,5 TPDG 145 FT TPDG 245 FT TPDG 345 FT 6365 7 6365 1 6365 5 56,000 71,000 86,000 6 5 5 Důležité upozornění! Je-li držák připevněn přímo stěnu nebo strop, třeba vždy použít z důvodů stability rozpěrku typu 4. St Ocel pásově zinkováno žárově pozinkováno ponorem €/ks Nástěnný stropní držák TP Zatěžovací diagram stropního držáku TPDG Max