KTS | Katalog 2015 Kabelové nosné systémy OBO Bettermann

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Pomůcka pro projektování. Montážní systémy. Upevňovací systémy. Systémy kabelových žlabů. Systémy kabelových žlabů, pochozí. Systémy mřížových žlabů. Systémy kabelových žebříků. Systémy pro velká rozpětí. Systémy stoupacích žebříků. Systémy nosičů svítidel. Stavebnicové systémy. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V2A. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V4A ...

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 50 z 494Poznámky redaktora
. Přídavný díl 45°, montáž beton Montáž přídavného dílu 45° typu KA-E na betonovou stěnu.Pomůckyproprojektování montážníchsystémů 50 OBO KTS 04_KTS_Masterkatalog_Länder_2013/cs/25/04/2014(LLExport_04153)/25/04/2014 Montáž profilu stěnu Montáž profilů stěnu nebo průvlaky se provádí kotvami FAZ přímo pomocí systémového děrování profilu U. VQP. Přímé kovové upevnění Přímé upevnění závěsu ocel pomocí úhlové svorky KWS. Základová deska, variabilní Upevnění variabilní základové desky typu 5 V šikmý betonový strop pomocí kotev typu FAZ rozpěrky DSK 47. Základová deska, variabilní Upevnění variabilní základové desky typu 7 VQP šikmý betonový strop pomocí kotev typu FAZ rozpěrky DSK 45. Pro dodatečné podepření a realizaci obtížných průběhů tras úhlech a rozích místností. Průběh trasy podélném směru ocelového nosníku. dodatečnému podepření tras vedených úhelnících v rozích místností. Montáž rozpěrky Montáž rozpěrky DSK profilů resp. Spojení profilů U Při spojování profilů používají příslušné spojky profilů typu VUS VUS VUS 7. Variabilní základová deska profilem 3 Montáž variabilní základové desky typu V na profil 3. DSK profilů kombinaci variabilní základovou deskou resp. Přídavný díl 45°, kovové svorky Montáž přídavného dílu 45° typu KA-E k ocelovému nosníku prostřednictvím úhlových svorek nebo upínacích svorek