KTS | Katalog 2015 Kabelové nosné systémy OBO Bettermann

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Pomůcka pro projektování. Montážní systémy. Upevňovací systémy. Systémy kabelových žlabů. Systémy kabelových žlabů, pochozí. Systémy mřížových žlabů. Systémy kabelových žebříků. Systémy pro velká rozpětí. Systémy stoupacích žebříků. Systémy nosičů svítidel. Stavebnicové systémy. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V2A. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V4A ...

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 51 z 494Poznámky redaktora
.Pomůckyproprojektování montážníchsystémů 04_KTS_Masterkatalog_Länder_2013/cs/25/04/2014(LLExport_04153)/25/04/2014 51OBOKTS Kovové upnutí profilem trasa podélném směru Montáž závěsu upnutím ocelový nosník profilem CPS lehkou upínací svorkou TKH-L-25. Kovové upnutí profilem trasa příčném směru Montáž závěsu upnutím ocelový nosník profilem typu CPS lehkou upínací svorkou TKH-L-25. Krakorcový nosník ocel Pomocí upínacích svorek typu TKS-L-25 lze použít profily jako krakorcové nosníky k ocelovým nosníkům. Průběh trasy příčně vůči ocelovému nosníku. Montáž základové desky Montáž základové desky příkladu AOX pro přímé navaření ocelovým nosníkům. Celková montáž stropního upevnění Vyobrazení dokončené montáže s kabelovými žlaby pod stropem. Průběh trasy podélně vůči ocelovému nosníku. Pro spolehlivou funkci je třeba vložit rozpěrky DSK. Svěrné upevnění těžkých výložníků Svěrné upevnění těžkého výložníku pomocí úhlových svorek nebo upínacích svorek k svislému ocelovému nosníku