KTS | Katalog 2015 Kabelové nosné systémy OBO Bettermann

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Pomůcka pro projektování. Montážní systémy. Upevňovací systémy. Systémy kabelových žlabů. Systémy kabelových žlabů, pochozí. Systémy mřížových žlabů. Systémy kabelových žebříků. Systémy pro velká rozpětí. Systémy stoupacích žebříků. Systémy nosičů svítidel. Stavebnicové systémy. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V2A. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V4A ...

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 80 z 494Poznámky redaktora
Kabelový žlab stranou perem shora zaklapne přípojky tvarového dílu. Prostup kabelovém žlabu se zhotovuje místě instalace. Montáž křížení Magic Montáž tvarových dílů jednoduchým zasunutím do sebe.Pomůckyproprojektovánísystémůkabelovýchžlabů 80 OBO KTS 04_KTS_Masterkatalog_Länder_2013/cs/25/04/2014(LLExport_04153)/25/04/2014 Montáž vestavného odbočného dílu Magic Montáž tvarových dílů jednoduchým zasunutím do sebe. Kabelový žlab stranou perem shora zaklapne přípojky tvarového dílu. Víko volně položí upevní. Oblouk 90° (stoupající/klesající) Svislý oblouk 90° zasune přes bočnici kabelového žlabu přišroubuje pomocí šroubů plochou kulovou hlavou FRSB M6x12 mm. Pro dodatečné upevnění lze použít sponu víka DKU. Pro šířky 400 mm objednejte spojovací materiál zvlášť! Montáž vestavného odbočného dílu Magic ve svislé poloze (pohled shora) Svislá montáž vestavného odbočného dílu jako odbočení podélné. Kloubový oblouk se upevňuje přímo pomocí kloubových spojek ke kabelovému žlabu. Kabelový žlab stranou perem shora zaklapne přípojky tvarového dílu. Pro šířky 400 mm objednejte spojovací materiál zvlášť! Montáž odbočného dílu Magic Montáž tvarových dílů jednoduchým zasunutím do sebe. Prostup kabelovém žlabu se zhotovuje místě instalace. Montáž plechu dna Plech dna upevňuje konci kabelového žlabu. Slouží pro ochranu odbočujících kabelů a vedení. Montáž vestavného odbočného dílu Magic ve svislé poloze (pohled zespodu) Svislá montáž vestavného odbočného dílu jako odbočení podélné. Montáž kloubového oblouku svislého, klesajícího Montáž kloubového oblouku svisle klesajícího pro překlenutí výškových rozdílů změně vodorovné roviny svislou. . Montáž kloubového oblouku svislého, stoupajícího Kloubový oblouk svislý stoupací pro překlenutí výškových rozdílů nebo změně směru z vodorovného svislý