KTS | Katalog 2015 Kabelové nosné systémy OBO Bettermann

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Pomůcka pro projektování. Montážní systémy. Upevňovací systémy. Systémy kabelových žlabů. Systémy kabelových žlabů, pochozí. Systémy mřížových žlabů. Systémy kabelových žebříků. Systémy pro velká rozpětí. Systémy stoupacích žebříků. Systémy nosičů svítidel. Stavebnicové systémy. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V2A. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V4A ...

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 81 z 494Poznámky redaktora
Pásový chránič hran pro konce plechů Pro ochranu hran plechů lze použít pásový chránič hran. Montáž víka tvarového dílu Montáž víka tvarového dílu provádí pomocí otočné západky.. Svěrné upevnění se provádí pod ohnutou bočnicí kabelového žlabu. Montážní deska univerzální Upevnění montážní desky UNI provádí pomocí šroubového spojení bočnici kabelového žlabu. pomocí svorky KR. Montáž víka otočnou západkou Upevnění víka provádí otočením otočných západek stupňů.. Šroubová montáž přepážky Šroubové upevnění přepážky TSG pomocí šroubů plochou kulovou hlavou 12. Pro fixaci otočte otočnou západku 90°. Montážní desku lze fixovat pomocí rychloúchytů bočnici trvale připevnit pomocí šroubů plochou kulovou hlavou typu FRSB 6x12 mm. Bezšroubová montáž přepážky Bezšroubová montáž přepážky TSG . Přepážku lze snadno vést přes místo styku a bez použití šroubů propojit pomocí přepážkové spojky TSGV. Při výběru zohledněte příslušnou tloušťku plechu. Spona víka upevní jednoduše děrování kabelového žlabu. Přepážku lze bez dalšího zpracování snadno vést přes místo styku bez použití šroubů napojit pomocí přepážkové spojky TSGV. Bezšroubové upevnění víka pomocí spony víka Bezšroubová montáž víka provádí pomocí neděrovaných vík spon víka typu DKU.Pomůckyproprojektovánísystémůkabelovýchžlabů 04_KTS_Masterkatalog_Länder_2013/cs/25/04/2014(LLExport_04153)/25/04/2014 81OBOKTS Montážní deska rychloúchytem Upevnění montážní desky typu bočnici kabelového žlabu.