KTS | Katalog 2015 Kabelové nosné systémy OBO Bettermann

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Pomůcka pro projektování. Montážní systémy. Upevňovací systémy. Systémy kabelových žlabů. Systémy kabelových žlabů, pochozí. Systémy mřížových žlabů. Systémy kabelových žebříků. Systémy pro velká rozpětí. Systémy stoupacích žebříků. Systémy nosičů svítidel. Stavebnicové systémy. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V2A. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V4A ...

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 70 z 494Poznámky redaktora
Lepší ventilace kabelů Zcela nová struktura dna umožňuje dokonalou ventilaci kabelů. .Pomůckyproprojektovánísystémůkabelovýchžlabů 70 OBO KTS 04_KTS_Masterkatalog_Länder_2013/cs/25/04/2014(LLExport_04153)/25/04/2014 Lepší ventilace kabelů neomezený odtok vody. důsledku toho třeba při dimenzování kabelů přihlížet menšímu počtu redukčních faktorů, díky čemuž lze určitých okolností používat kabely menším průřezem. Dle nor- my ČSN 2000-5-523 děrovaný žlab považuje žlab podílem ot- vorů přes procent