KTS | Katalog 2015 Kabelové nosné systémy OBO Bettermann

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Pomůcka pro projektování. Montážní systémy. Upevňovací systémy. Systémy kabelových žlabů. Systémy kabelových žlabů, pochozí. Systémy mřížových žlabů. Systémy kabelových žebříků. Systémy pro velká rozpětí. Systémy stoupacích žebříků. Systémy nosičů svítidel. Stavebnicové systémy. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V2A. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V4A ...

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 420 z 494Poznámky redaktora
případě použití nepo- praskaném betonu hodnoty nosnosti několikanásobně zvyšují. hmotnost kabelů kabelový žlab výložník. Uvedené hodnoty platí pro be- ton třídy pevnosti C20/25. výr.4571 €/ks Nástěnný výložník, variabilní AWV 100 200 300 400 Typ DBL 100VA4401 DBL 200VA4401 DBL 300VA4401 DBL 400VA4401 Šířka mm Č. zatížení celk. 1 1 1 1 1 Upevnění výložníku profil šířky 400 mm pomocí šroubu šestihrannou hlavou přes obě bočnice profilu. materiálu 1. výr. Použijte pro tento účel vhodné rozpěrky! Těžký nástěnný závěsový výložník navařenou základovou deskou. Největší možný úhel přestavení činí 60°. 20 20 20 20 Třmen pro kabelové mřížové žlaby. V4A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná 1. 6418 7 6418 3 6418 1 6418 2 6418 8 kg/100 ks hmotnost 77,000 123,000 167,000 249,000 305,000 kus Bal. 5 5 5 5 5 Užitečná délka výložníku závislá úhlu přestavení.420 OBO KTS 04_KTS_Masterkatalog_Länder_2013/cs/25/04/2014(LLExport_04153)/25/04/2014 SystémyzušlechtilénerezovéoceliV4A V objednávkách uvádějte čísla výrobků 210 13,5 5,5 310 110 13,5 5,5 410 130 13,5 5,5 510 145 13,5 5,5 610 165 13,5 5,5 Typ AW VA4571 AW VA4571 AW VA4571 AW VA4571 AW VA4571 Šířka Rozměr H Rozměr A Ø otvoru kN mm kN Č.4401 €/ks Třmen 9 15 7 25 7 15 3050 B B 60 9 15 7 25 7 15 3050 B B 60 Součásti V4A, ozn. 5 5 5 5 5 Variabilní nástěnný výložník upevnění šikmé nebo klenuté stěny.4571 €/ks Nástěnný závěsový výložník 55 Zatěžovací diagram výložníku typu 55 Max.4571 €/ks Nástěnný výložník, variabilní AWVL 210 130 0,9 310 130 0,9 410 130 0,9 510 130 0,9 610 130 0,9 Typ AWV VA4571 AWV VA4571 AWV VA4571 AWV VA4571 AWV VA4571 Šířka Rozměr H Rozměr A F kN mm kN Č.4571 . třeba dodržovat montážní podmínky uvedené schválení DIBt (kotvy)! Zatěžovací parametry kotev pro nástěnný závěsný výložník 55 Průhyb konce výložníku při dovoleném zatížení výložníku Přípustné zatížení výložníku v kN bez zatížení člověkem Křivka zatížení délkami vý- ložníků mm 170 0,75 220 0,65 270 0,55 370 0,4 470 0,25 Typ AWVL VA4571 AWVL VA4571 AWVL VA4571 AWVL VA4571 AWVL VA4571 Šířka Rozměr H Rozměr A Ø otvoru kN mm kN Č. V4A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná 1. 6419 9 6419 0 6419 1 6419 2 6419 3 kg/100 ks hmotnost 43,900 50,300 51,700 69,200 79,700 kus Bal. výr. V4A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná 1. Variabilní nástěnný výložník upevnění šikmé nebo klenuté stěny. V4A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná 1. výr. 6419 0 6419 2 6419 4 6419 6 6419 8 kg/100 ks hmotnost 152,400 143,000 193,700 244,200 231,000 kus Bal. 6015 0 6015 2 6015 3 6015 4 kg/100 ks hmotnost 15,800 22,800 38,000 47,400 kus Bal