KTS | Katalog 2015 Kabelové nosné systémy OBO Bettermann

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Pomůcka pro projektování. Montážní systémy. Upevňovací systémy. Systémy kabelových žlabů. Systémy kabelových žlabů, pochozí. Systémy mřížových žlabů. Systémy kabelových žebříků. Systémy pro velká rozpětí. Systémy stoupacích žebříků. Systémy nosičů svítidel. Stavebnicové systémy. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V2A. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V4A ...

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 419 z 494Poznámky redaktora
materiálu 1. hmotnost kabelů kabelový žlab výložník. 30 30 30 30 20 20 Upevnění výložníku profil šířky 400 mm pomocí šroubu šestihrannou hlavou přes obě bočnice profilu. V4A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná 1. 6443 5 6443 1 6443 1 6443 6 6443 5 6443 6 6443 7 kg/100 ks hmotnost 21,200 38,000 61,000 86,000 126,000 142,000 154,000 kus Bal. V4A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná 1. výr. hmotnost kabelů kabelový žlab výložník. výr. 6420 2 6420 4 6420 6 6420 8 6420 0 6420 2 kg/100 ks hmotnost 13,000 25,000 33,000 53,000 65,000 80,000 kus Bal.4571 mořeno €/ks Nástěnný závěsový výložník 30 Zatěžovací diagram výložníku 30 Max. případě použití nepo- praskaném betonu hodnoty nosnosti několikanásobně zvyšují. případě použití nepo- praskaném betonu hodnoty nosnosti několikanásobně zvyšují. Použijte pro tento účel vhodné rozpěrky! Lehký nástěnný závěsový výložník navařenou základovou deskou pro upevnění mřížových žlabů bez šroubů.419OBOKTS 04_KTS_Masterkatalog_Länder_2013/cs/25/04/2014(LLExport_04153)/25/04/2014 V objednávkách uvádějte čísla výrobků SystémyzušlechtilénerezovéoceliV4A 110 1,5 210 1,5 310 1,5 410 1,5 510 1,5 610 1,5 Typ AWG VA4571 AWG VA4571 AWG 31VA4571 AWG VA4571 AWG VA4571 AWG VA4571 Šířka Rozměr H Rozměr A Ø otvoru kN mm kN Č. třeba dodržovat montážní podmínky uvedené schválení DIBt (kotvy)! Zatěžovací parametry kotev pro nástěnný závěsný výložník 30 Průhyb konce výložníku při dovoleném zatížení výložníku Přípustné zatížení výložníku v kN bez zatížení člověkem Křivka zatížení délkami vý- ložníků mm Součásti V4A, ozn. Uvedené hodnoty platí pro be- ton třídy pevnosti C20/25. zatížení celk. Použijte pro tento účel vhodné rozpěrky! Středně těžký nástěnný závěsový výložník navařenou základovou deskou. 1 1 1 1 1 1 1 Upevnění výložníku profil šířky 400 mm pomocí šroubu šestihrannou hlavou přes obě bočnice profilu.4571 mořeno €/ks Nástěnný závěsový výložník AWG 15 Zatěžovací diagram výložníku typu 15 Max. třeba dodržovat montážní podmínky uvedené schválení DIBt (kotvy)! Zatěžovací parametry kotev pro nástěnný závěsný výložník 15 Průhyb konce výložníku při dovoleném zatížení výložníku Přípustné zatížení výložníku v kN bez zatížení člověkem Křivka zatížení délkami vý- ložníků mm 110 3 210 3 310 3 410 3 510 3 560 100 3 610 100 3 Typ AW VA4571 AW VA4571 AW VA4571 AW VA4571 AW VA4571 AW30 VA4571 AW VA4571 Šířka Rozměr H Rozměr A Ø otvoru kN mm kN Č. zatížení celk. Uvedené hodnoty platí pro be- ton třídy pevnosti C20/25.4571