KTS | Katalog 2015 Kabelové nosné systémy OBO Bettermann

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Pomůcka pro projektování. Montážní systémy. Upevňovací systémy. Systémy kabelových žlabů. Systémy kabelových žlabů, pochozí. Systémy mřížových žlabů. Systémy kabelových žebříků. Systémy pro velká rozpětí. Systémy stoupacích žebříků. Systémy nosičů svítidel. Stavebnicové systémy. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V2A. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V4A ...

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 10 z 494Poznámky redaktora
důsledku toho může dojít silnému ovlivnění funkce rušeného spotřebiče, což může nejnepříznivějším případě vést celkovému výpadku eko- nomickým ztrátám. hlediska standardizace elektromagne- tická kompatibilita upravena směrnicí elektromagnetické kompatibilitě 2004/108/ES. Nezáleží tom, zda se jedná průmyslová zařízení, lé- kařství, domácnost, telekomuni- kační zařízení, motorová vozidla nebo elektrické domovní instala- ce všude nalezneme výkonné elektronické přístroje zařízení, která spínají stále větší proud, disponují stále větším dosahem bezdrátového přenosu dokážou na malém prostoru přenést ještě více energie. Následkem je možnost stále většího vzájemného ovlivňování (elektromagnetické ru- šení) částí zařízení, kabelů ve- dení, které může následně vést ke značným fyzickým škodám tudíž i ekonomickým ztrátám. Zde hovoříme elektromagne- tické kompatibilitě (EMC): Elektromagnetická kompatibilita (EMC) schopnost elektrického zařízení uspokojivě fungovat ve svém elektromagnetickém prostře- dí, aniž toto prostředí, jehož součástí jsou jiná zařízení, nepří- pustně ovlivňovalo. To znamená, elektrická zařízení fungují jako zdroje vyzařující rušení (emise), které přijímají jiné přístroje nebo zařízení (imise), pracující v tomto případě jako přijímač (ru- šený spotřebič). Rušení se mohou šířit jak vedeních, tak prostřednictvím elektromagne- tických vln. Trasa rušení Zdroj rušení (vyzařuje emise) Vazba rušivých veličin (šíření rušení) Rušený spotřebič (přijímá emise) Například · bezdrátové telefony · spínací síťové adaptéry · zapalovací soustavy · frekvenční měniče · úder blesku · svářečky · Galvanická · Induktivní · Kapacitní · Elektromagnetická · Procesní počítač · Rádiové přijímače · Řídicí systémy · Měniče · Měřicí přístroje . Při používání nejmodernějších technologií však roste také složi- tost aplikací.Pomůckypro projektování– všeobecné 10 OBO KTS 04_KTS_Masterkatalog_Länder_2013/cs/25/04/2014(LLExport_04153)/25/04/2014 Definice elektromagnetické kompatibility (EMC) V posledních letech neustále ros- te míra využívání elektronických obvodů