KTS | Katalog 2015 Kabelové nosné systémy OBO Bettermann

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Pomůcka pro projektování. Montážní systémy. Upevňovací systémy. Systémy kabelových žlabů. Systémy kabelových žlabů, pochozí. Systémy mřížových žlabů. Systémy kabelových žebříků. Systémy pro velká rozpětí. Systémy stoupacích žebříků. Systémy nosičů svítidel. Stavebnicové systémy. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V2A. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V4A ...

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 110 z 494Poznámky redaktora
Montáž oblouků kabelových žebříků Spojení kabelových žebříků oblouky typu LBI 90. . Zavěšení pomocí závěsu Zavěšení kabelového žebříku pomocí závěsů a výložníků. Středový závěs Zavěšení mřížového žebříku pomocí středového závěsu typu MAHL závitové tyče typu 2078/M12. Středový závěs kabelového žebříku s profilem U Montáž kabelového žebříku pomocí středového závěsu MAHU profilu U.Pomůckyproprojektovánísystémůkabelovýchžebříků 110 OBO KTS 04_KTS_Masterkatalog_Länder_2013/cs/25/04/2014(LLExport_04153)/25/04/2014 Pomůcka pro montáž systém kabelových žebříků Použití závěs zavěšení závitové tyče Příklad montáže kabelových žebříků pomocí závěsů profilů zavěšení závitové tyče. Montáž odbočného dílu T Montáž odbočného dílu typu pro zhotovení vodorovného výstupu. průvlaků. místě tvarových dílů by měly být použity další podpěry. Vodorovné úhlové spojení kabelových žebříků Horizontální úhlové spojení pomocí podélných a úhlových spojek typu LWVG. Svislé úhlové spojení kabelových žebříků Zhotovení svislého úhlového spojení pomocí kloubových spojek typu LGVG. Kloubový oblouk spojuje pomocí kloubových spojek kabelovým žebříkem. Podélné spojení kabelových žebříků Podélné spojení kabelových žebříků pomocí podélných spojek typu LVG. Použití shybka Realizace svislých odskoků pomocí kloubových spojek, např. Montáž kloubového oblouku svislého, klesajícího Kloubový oblouk svislý klesající pro překlenutí výškových rozdílů. místě tvarových dílů měly být použity další podpěry. Použití zavěšení závitové tyče Zavěšení kabelového žebříku pomocí závitových tyčí profilů jako příčného profilu