KTS | Katalog 2015 Kabelové nosné systémy OBO Bettermann

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Pomůcka pro projektování. Montážní systémy. Upevňovací systémy. Systémy kabelových žlabů. Systémy kabelových žlabů, pochozí. Systémy mřížových žlabů. Systémy kabelových žebříků. Systémy pro velká rozpětí. Systémy stoupacích žebříků. Systémy nosičů svítidel. Stavebnicové systémy. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V2A. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V4A ...

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 111 z 494Poznámky redaktora
Pro vzájemnou fixaci kabelových žebříků potřebný úhelník typu LAW. Montáž víka Položení upevnění vík pomocí otočné západky typu DRL kabelovém žebříku. Upevnění kabelového žebříku pomocí úchytu typu LAL 70. Svislé odbočení profilu/výložníku Montáž svislého odbočení oblasti profil/výložník. Podélné spojení přepážek Bezšroubové podélné spojení přepážek v kabelových žebřících pomocí přepážkové spojky TSGV. Odbočení opěrkou Sestavení vodorovných dílů kabelových žebříků probíhajících stejné výšce.Pomůckyproprojektovánísystémůkabelovýchžebříků 04_KTS_Masterkatalog_Länder_2013/cs/25/04/2014(LLExport_04153)/25/04/2014 111OBOKTS Montáž křížení Montáž křížení typu pro zhotovení dvou výstupů. místě tvarových dílů měly být použity další podpěry. Stav při dodávce kabelových žebříků Kabelové žebříky jsou dodávány složené. Montáž odbočení T Zhotovení vodorovné odbočky dvou kabelových žebříků probíhajících rozdílných výškách. Pro zvětšení dosedací plochy kabelů pro ochranu kabelů používají opěrky typu LALB. Bezšroubové upevnění přepážky Bezšroubové upevnění přepážky kabelových žebřících pomocí svorky typu KL. Pro navýšení množství ukládaných kabelů se používají rohové plechy typu LEB místě zavěšení měly být použity další podpěry. Kabelová odbočka svislá Při svislém odbočení kabelů nebo vedení se používá odbočný plech typu LAB pro zvětšení dosedací plochy kabelů jejich ochranu. . místě zavěšení měly být použity další podpěry. Montáž vkládacího plechu Montáž vkládacích plechů typu ELB-L. Odbočení rohovými plechy Sestavení vodorovných dílů kabelových žebříků probíhajících stejné výšce. Šroubové upevnění přepážky Šroubová montáž přepážky TSG pomocí děrované příčky kabelového žebříku