KTS | Katalog 2015 Kabelové nosné systémy OBO Bettermann

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Pomůcka pro projektování. Montážní systémy. Upevňovací systémy. Systémy kabelových žlabů. Systémy kabelových žlabů, pochozí. Systémy mřížových žlabů. Systémy kabelových žebříků. Systémy pro velká rozpětí. Systémy stoupacích žebříků. Systémy nosičů svítidel. Stavebnicové systémy. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V2A. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V4A ...

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 140 z 494Poznámky redaktora
., lze připojit pomocí motorového připojovacího sloupku. Systém BKK pro použití funkci kabelového mostu chemických zařízeních, kde je nutné překlenout dlouhé trasy občasnými velkými vzdálenostmi podpěr kde třeba nést vysokou kabe- lovou zátěž. Výstupní odbočné trasy koncovým místům rea- lizují pomocí minikanálů AZ. Elektrické pohony, například motory atd.Pomůckyproprojektovánístavebnicovýchsystémů 140 OBO KTS 04_KTS_Masterkatalog_Länder_2013/cs/25/04/2014(LLExport_04153)/25/04/2014 Popis stavebnicových systémů Stavebnicové systémy, program neomezených možností. Stavebnicový systém tak souladu individuálně kombinovatelným programem příslušenství stává univerzálním řešením pro každé zadání