KTS | Katalog 2015 Kabelové nosné systémy OBO Bettermann

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Pomůcka pro projektování. Montážní systémy. Upevňovací systémy. Systémy kabelových žlabů. Systémy kabelových žlabů, pochozí. Systémy mřížových žlabů. Systémy kabelových žebříků. Systémy pro velká rozpětí. Systémy stoupacích žebříků. Systémy nosičů svítidel. Stavebnicové systémy. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V2A. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V4A ...

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 380 z 494Poznámky redaktora
Spojovací díly objednávají zvlášť. 6085 1 6085 8 6085 6 6085 4 6085 2 6085 0 kg/100 m hmotnost 157,000 213,000 214,000 294,000 350,000 437,000 Dov.4301 €/m Kabelový žlab DKS Zatěžovací diagram kabelového žlabu DKS VA Přípustné zatížení kabelových žlabů/žebříků kN/m bez za- tížení člověkem Rozpětí podpěr mm Průhyb bočnice při dovolených kN/m Schéma zatížení při zkušební metodě Křivka zatížení šířkou kabe- lového žlabu/žebříku mm Křivka průhybu bočnice zá- vislosti rozestupu mezi podepřením 45 3000 Typ TSG VA4301 Rozměr H Rozměr L mm mm Č. 6062 5 kg/100 m hmotnost 46,700 m Bal.4301 . DKS systém kabelových žlabů mnohočetným děrováním výškou bočnice mm. 25 Ochranný kroužek pro vývodové děrování dnu kabelových žlabů typů IKS pro vývody v bočnicích minikanálů nosných lišt svítidel. Systém kabelových žlabů mnohočetným děrováním (podíl 30%) podle Směrnice VdS 2092 k montáži pod sprinklery. zatížení: Magnetický útlum stínění bez víka dB, víkem dB. 6067 0 kg/100 ks hmotnost 1,000 kus Bal. 3 Přepážka pro oddělení kabelů vedení různými napětími funkcemi.4301 €/m Přepážka Typ TSGV VA4310 Č. V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná 1. PE Polyetylén €/ks Ochranný kroužek L B xx L B xx Součásti V2A, ozn. materiálu 1.380 OBO KTS 04_KTS_Masterkatalog_Länder_2013/cs/25/04/2014(LLExport_04153)/25/04/2014 SystémyzušlechtilénerezovéoceliV2A V objednávkách uvádějte čísla výrobků 100 0,8 3000 0,8 0,5 0,35 200 0,8 3000 118 0,8 0,5 0,35 300 0,8 3000 178 0,8 0,5 0,35 400 3000 238 1,1 0,9 0,75 0,45 500 3000 298 1,1 0,9 0,75 0,45 600 3000 358 1,1 0,9 0,75 0,45 Typ DKS 610 VA4301 DKS 620 VA4301 DKS 630 VA4301 DKS 640 VA4301 DKS 650 VA4301 DKS 660 VA4301 Šířka Tloušťka plechu Délka Užitečný průřez 1,5m   1,75m   2,0 m   2,5 m   mm cm² kN/m kN/m kN/m kN/m Č. V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná 1. výr. V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná 1. výr. 10 Spojka přepážky pro bezšroubové napojení přepážky TSG všech výškách bočnic. 6066 2 kg/100 ks hmotnost 0,500 kus Bal.4310 €/ks Spojka přepážky světle šedá 58 Typ KSR-910 PE Barva pro děrování mm Č. výr. výr. Vývod dnu šířky 200 mm