KTS | Katalog 2015 Kabelové nosné systémy OBO Bettermann

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Pomůcka pro projektování. Montážní systémy. Upevňovací systémy. Systémy kabelových žlabů. Systémy kabelových žlabů, pochozí. Systémy mřížových žlabů. Systémy kabelových žebříků. Systémy pro velká rozpětí. Systémy stoupacích žebříků. Systémy nosičů svítidel. Stavebnicové systémy. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V2A. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V4A ...

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 381 z 494Poznámky redaktora
7109 4 7109 0 7109 7 7109 3 7109 3 7109 8 kg/100 ks hmotnost 9,000 18,000 26,000 34,000 42,000 49,000 kus Bal. V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná 1.4301 €/ks Kloubová spojka 60 Typ REV VA4301 Výška bočnice mm Č. V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná 1.4301 €/ks Redukční úhelník zakončení 7 14 7 32 60 40 12. 1 1 1 1 1 1 Včetně příslušného upevňovacího materiálu.5 B B 100 7 14 7 32 60 40 12. V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná 1. 1 1 1 1 1 1 1 Díky optimalizované konstrukci lze spojku použít vytvoření poloměrů jako prvek pro vyrovnání délky při větších výkyvech teploty. 5 Upevňovací materiál třeba objednat zvlášť.4301 . výr. 6067 4 kg/100 ks hmotnost 8,800 kus Bal.381OBOKTS 04_KTS_Masterkatalog_Länder_2013/cs/25/04/2014(LLExport_04153)/25/04/2014 V objednávkách uvádějte čísla výrobků SystémyzušlechtilénerezovéoceliV2A 60 100 60 150 60 200 60 300 60 400 60 500 60 600 Typ KTSMV 610 VA4301 KTSMV 615 VA4301 KTSMV 620 VA4301 KTSMV 630 VA4301 KTSMV 640 VA4301 KTSMV 650 VA4301 KTSMV 660 VA4301 Výška bočnice Šířka mm mm Č. výr. výr.5 B B 100 Součásti V2A, ozn.4301 €/ks Podélné spojky 7 18 56 100 7 18 56 100 60 Typ RWVL VA4301 Výška bočnice mm Č. V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná 1.4301 €/ks Úhlové spojky 60 Typ RGV VA4301 Výška bočnice mm Č. Kloubové spojky pro kabelové žlaby výškou bočnice mm. V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná 1. 10 Včetně příslušného upevňovacího materiálu.4301 €/ks Rohová spojka 7x30 7 15 240 130 200 7x30 7 15 240 130 200 60 100 60 200 60 300 60 400 60 500 60 600 Typ RWEB 610 VA4301 RWEB 620 VA4301 RWEB 630 VA4301 RWEB 640 VA4301 RWEB 650 VA4301 RWEB 660 VA4301 Výška bočnice Šířka mm mm Č. výr. 7082 8 kg/100 ks hmotnost 24,000 kus Bal. Rohová spojka pro kabelové žlaby výškou bočnice mm. 10 Včetně příslušného upevňovacího materiálu.4301 €/ks Sada podélných spojek MagicB 108 200 7 B 108 200 7 60 Typ RLVK VA4301 Výška bočnice mm Č. Podélné spojky pro přímé spojení kabelových žlabů tvarových dílů výškou bočnice mm. Podélné úhlové spojky pro kabelové žlaby tvarové díly výškou bočnice mm. Redukční úhelníky zakončení pro kabelové žlaby výškou bočnice mm. výr. V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná 1. materiálu 1. 6068 2 kg/100 ks hmotnost 33,400 kus Bal. 10 Včetně příslušného upevňovacího materiálu. 6068 8 6068 0 6068 2 6068 4 6068 6 6068 8 6068 0 kg/100 ks hmotnost 30,500 34,900 37,200 44,000 50,700 57,400 64,200 kus Bal. výr. 6067 2 kg/100 ks hmotnost 17,500 kus Bal