KTS | Katalog 2015 Kabelové nosné systémy OBO Bettermann

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Pomůcka pro projektování. Montážní systémy. Upevňovací systémy. Systémy kabelových žlabů. Systémy kabelových žlabů, pochozí. Systémy mřížových žlabů. Systémy kabelových žebříků. Systémy pro velká rozpětí. Systémy stoupacích žebříků. Systémy nosičů svítidel. Stavebnicové systémy. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V2A. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V4A ...

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 20 z 494Poznámky redaktora
• Střední hodnota tloušťky vrstvy je přibližně μm • Řezy plechů jsou vůči korozi chráněny katodickou ochranou až tloušťky materiálu 2,0 mm Součásti: výrobky plechu, jako jsou např. Kabe- lové nosné systémy OBO vy- rábějí kvalitního ocelového ple- chu, resp. ocelového drátu do- dávají různými úpravami po- vrchu. . Jsou zvláště vhodné pro suché prostory bez působení agresivních vlivů. Pásové pozinkování • Žárové zinkování metodou pásového zinkování dle normy ČSN 10327 (dříve ČSN EN 10147 ČSN 10142). Oblast použití vnitřní prostředí Pro použití vnitřním prostředí nabízí OBO kabelové nosné sys- témy galvanicky nebo pásově zinkovaném provedení. Rozdílně upravené po- vrchy vyhovují požadované ochraně proti korozi, prvky jsou uzpůsobeny pro příslušný účel použití. kabelové žlaby, tvarové díly přepážky. Navíc jsou dispozici kabelové nosné systémy ne- rezové oceli barevně upravená provedení. Galvanické pozinkování • Elektrolytické zinkování dle normy DIN 12329 • Střední hodnota tloušťky vrstvy je přibližně 2,5–10 μm •  podle směrnice RoHS Součásti: mřížové žlaby drobné díly, jako jsou například šrouby, podložky matice.Pomůckypro projektování– všeobecné 20 OBO KTS 04_KTS_Masterkatalog_Länder_2013/cs/25/04/2014(LLExport_04153)/25/04/2014 Povrchy pro použití interiérech Ať jedná vnitřní nebo vnější prostředí, umístění agresivních atmosférách nebo případě zvláštních hygienických podmí- nek: podle požadavku nabízí OBO optimální úpravu povrchu a materiálové provedení pro Váš kabelový nosný systém